DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilişim Teknolojileri * EFGZ   108 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Ozan ŞENKAL
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEHMET EMRE SEZGİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrenciye bilgisayarı, donanım bileşenlerini, temel bilgi teknolojisi kavramlarını ve uygulamalarını tanıtmak, işletim sistemi ile İnternet ve İnternet uygulamalarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve ofis programlarını (metin editörleri, tablo editörleri ve sunu programları) giriş düzeyinde kullanabilmektir.
Dersin İçeriği
Bilgisayar ve donanım bileşenleri, İşletim Sistemleri, İnternet, Ofis Programları (metin editörleri, tablo editörleri ve sunu programları)

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel terimler ve kavramlar. Bilgisayarın yazılım ve donanım birimleri ve işlevleri, bit, Byte kavramları, İşletim Sistemleri. Notlardan ilgili bölümleri çalış
2 Windows işletim sistemine giriş. Masaüstü, Görev çubuğu, İnternet explorer, Belgeler, Geri dönüşüm kutusu.Başlat Menüsü. Notlardan ilgili bölümleri çalış
3 Programlar, Ayarlar ve Denetim Masası, Donatılar ,Sistem araçları. Windows gezgini ve menüleri. Notlardan ilgili bölümleri çalış
4 Dosya ve klasör yaratma,silme, arama,bulma, yeniden adlandırma, sıkıştırma, kopyalama ve taşıma, Farklı Dosya yapıları, Kısayol yaratma. Notlardan ilgili bölümleri çalış
5 Kelime İşlemcilere giriş, Word menü çubuğu, simgeler, durum çubuğu, cetvel, Dosya açma,kapama, kaydetme ve belge yazdırma, Metin yazma ve üzerinde değişiklik yapma Notlardan ilgili bölümleri çalış
6 Kelime işlem programında tablolar, listeler oluşturma, küçük resim, dosyadan resim ekleme. Notlardan ilgili bölümleri çalış
7 Kelime işlem programında tablolar, listeler oluşturma, küçük resim, dosyadan resim ekleme. Notlardan ilgili bölümleri çalış
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Metin yazma uygulamaları. Notlardan ilgili bölümleri çalış
10 Hücreler ve hücre yapıları, Hücrelerle matematiksel işlemler yapma Notlardan ilgili bölümleri çalış
11 Hücrelerle mantıksal işlemler yapma, Hücre sıralama ve filtreleme Notlardan ilgili bölümleri çalış
12 Verilerden grafik çizdirme, değişik grafik türleri uygulamaları Notlardan ilgili bölümleri çalış
13 İnternet temel terimleri ve kavramları Notlardan ilgili bölümleri çalış
14 FTP kullanımı ve Webde gezinme Notlardan ilgili bölümleri çalış
15 Arama Motorları ve E-posta Notlardan ilgili bölümleri çalış
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar