DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fr. Öğretiminde Yaklaşımlar I YDF   203 3 2 2 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Helene ÇAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HELENE ÇAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransızca öğretimi teknik, yöntem ve yaklaşımlarını tanıtmak
Dersin İçeriği
Fransızca öğretiminde kullanılan yöntemlerin tarihsel gelişimi, günümüzde kullanılan yaklaşım ve tekniklerin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, geçmişten günümüze Fransızca öğretiminde kullanılan yöntem ve tekniklerinin özellikleri anlatır
2) Öğrenci, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi açıklar
3) Öğrenci, Fransızca öğretiminde kullanılan bir yaklaşım inceler
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders tanıtımı Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Fransızca öğretiminde kullanılan yaklaşımların manzarası Ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bir yaklaşımın incelenme teknikleri Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Geleneksel (dilbilgisi -çeviri) yöntem Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Doğal ve direk (düzvarım) yöntemler Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sözsel-işitsel yöntem Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
7 Görsel-işitsel yöntem Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 İletişim yöntemi 1 Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
10 İletişim yöntemi 2 Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
11 Avrupa Ortak Dil Çerçevesi 1 Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
12 Avrupa Ortak Dil Çerçevesi 2 Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
13 Eylemsel yöntem Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
14 Farklı yaklaşımlar Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
15 Ders değerldendirilmesi Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar