DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dilbilime Giriş Iı YDF   232 4 4 4 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuran ASLAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURAN ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dilbilimin dallarını ayrıntılı bir şekilde incelemek, dil edinimi kuramları ile dil öğretimi yöntemleri arasındaki ilişkiyi kavratmak
Dersin İçeriği
Dilbilimin temel kavramları ve dil ile yabancı dil öğrenimi arasındaki ilişkiyi anlatmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilbilimin alt dallarının Türkçe-Fransızca örneklerle incelenmesi,dil öğretimi üzerinde yoğunlaşma
2) Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3) Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4) Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5) Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6) Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
7) Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8) Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
9) Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10) Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
11) Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
12) Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
13) Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
14) Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
15) Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilbilgisi ve Dilbilim arasındaki ayırım Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
2 Sözden Yazıya geçiş Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
3 Farklı çağlar ve getirdikleri Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
4 I. Bölüm üzerine çalışmalar Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
5 XIX. Yüzyılda Dilbilim Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 XIX. Yüzyılda Dilbilim Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 II. Bölüm üzerine çalışmalar Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Arasınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Modern Dilbilim Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Yapısalcılık Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Söz-ifade kuramı Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Temel Kazanımlar Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 III. Bölüm üzerine çalışmalar Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Genel bir bakış Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Genel bir bakış Kaynakta Belirtilen Sayfaları Okuma, Araştırma,Sunu Yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Final sınavı sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar