DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çeviri nedir araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Bir avrupa dili olan Fransızca'dan anadili Türkçe'ye çeviri birebir yapılır mı araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
3 Fransızca ve Türkçe'nin sözdizimsel farklılıkları araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
4 Türkçe ve Fransızca'daki cümle ögelerinin sentaks içerisindeki farklı sıralanışları araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
5 Basit cümleler ve Fransızca'ya çevirileri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
6 Basit cümle, bileşik cümle tanımları ve örneklemeler araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Ödev
7 Bağlaçlı cümlelerin çevirileri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Problem Çözme
Ödev
8 ARA SINAVLAR Yazılı Sınav
9 Yan cümlecik nedir Yan cümlecik türleri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Problem Çözme
Ödev
10 Zaman bağlaçlı yan cümleciklerin çevirileri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Rol Oynama
Problem Çözme
Ödev
11 ilgi zamirli cümleciklerin çevirileri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
12 basit paragrafları anlaya bilme ve çözümleyebilme araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Ödev
13 Gazete başlıklarının çevirileri araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Ödev
14 Basit teknik metin çevirileri yapabilme araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Rol Oynama
Grup Çalışması
Ödev
15 uzun paragrafların çevirilerini yapabilme araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
16-17 YILSONU SINAVLARI Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar