DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransızca / Türkçe Çeviri YDF   305 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.VOLKAN KOÇKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere Fransızcadan Türkçeye çeşitli metin türleri ve gazete haberleri yoluyla çeviri beceri ve tekniklerini kazandırmak ve bu metin türleri ve gazete haberleri ile öğrencilerin kendi başına çeviri yapabilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Çeviri teknik,metod,değerlendirme ve alıştırmaları yapma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevirinin tanımını yapabilme
2) Diller arasındaki sistem farklılıklarını kavrayabilme
3) Çeviride dikkat edilmesi gerekenleri öğrenme
4) Türkçe'nin cümle yapısı
5) Fransızcanın cümle yapısı
6) Çeviride kayıp ögeleri kavrama
7) Basit cümlelerin çevirisini yapabilme
8) Bileşik cümlelerin çevirisini yapabilme
9) Karmaşık olarak verilen ögelerden kurallı cümleler yapabilme
10) Basit ve kısa paragrafları Fransızcadan Türkçeye çevirebilme
11) Teknik metinlere giriş yapabilme
12) Karmaşık paragrafları çözümleyebilme
13) Gazete metinlerini anlayabilme
14) Kısa hikayeleri anlayabilme
15) Uzun paragrafların çevirilerini yapabilme