DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilim Tarihi YFS   340 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuran ASLAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURAN ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Antik dönemlerden başlayarak günümüze kadar olar olan bilimdeki gelişmeleri öğretmek,öğrencilerin araştırma yapmasını sağlamak ve sunum yaptırmak
Dersin İçeriği
Bilimin eski yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana batıda Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel düşüncenin temellerini öğrenir, ilk uygarlıklardan günümüze bilimdeki gelişmeleri irdeler
2) Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklar
3) Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
4) Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlar.
5) Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanır.
6) Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanır.
7) Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izler.
8) Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olur.
9) Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
10) Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurar.
11) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlar
12) Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
13) Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimler.
14) Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
15) Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
X
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İlk Uygarlıklarda Bilim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
2 Antik Grek Dünyasında Bilim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
3 Ortaçağda Bilim- Hıristiyanl Dünyasında Bilim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
4 İslam Dünyasında Bilim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
5 İslam Dünyasında Bilim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma
6 Ortaçağda Türklerin Bilime Katkıları Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
7 Rönesans Döneminde Bilim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Bilim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
10 XIX. ve XX. Yüzyıllarda Bilim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
11 XIX. ve XX. Yüzyıllarda Bilim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
12 XIX. ve XX. Yüzyıllarda Bilim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
13 Cumhuriyet Döneminde Bilim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
14 Cumhuriyet Döneminde Bilim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
15 Cumhuriyet Döneminde Bilim Kaynakta belirtilen sayfaları okuma, araştırma, sunu yapma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar