DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilim Tarihi YFS   340 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nuran ASLAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURAN ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Antik dönemlerden başlayarak günümüze kadar olar olan bilimdeki gelişmeleri öğretmek,öğrencilerin araştırma yapmasını sağlamak ve sunum yaptırmak
Dersin İçeriği
Bilimin eski yakındoğu uygarlıklarından bu yana evrimi. İyonya-Helen, İslam-Türk (Arap, Horasan, Selçuk, Endülüs, Osmanlı) dönemlerinde bilim. Bu dönemlerde ve Rönesanstan bu yana batıda Astronomi, Matematik, Fizik, Tıp, Biyoloji vb. bilim dallarının gelişmesi. 20. yüzyıl bilim ve teknoloji devrimleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel düşüncenin temellerini öğrenir, ilk uygarlıklardan günümüze bilimdeki gelişmeleri irdeler
2) Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklar
3) Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
4) Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlar.
5) Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanır.
6) Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanır.
7) Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izler.
8) Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olur.
9) Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir
10) Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurar.
11) İlk ve orta öğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlar
12) Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklar.
13) Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimler.
14) Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
15) Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilir.