DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sözlü İletişim Becerileri 1 FRAZ   105 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Helene ÇAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiUMUT HÜR YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransızca dinleme ve konuşma becerileri açısından Avrupa Dil Ortak Çerçevesinin A2 seviyesine ulaşmak
Dersin İçeriği
Kişi tanıtımı, yer betimlenmesi, öykü ve olayların dinleme ve anlatımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci, kendi, çevresi, okulu ve ne sevdiğini tanıtabilir
2) Öğrenci, başka bir kişi tanıtır
3) Öğrenci, bir yer betimler
4) Öğrenci, yaptığı spor ve faaliyetler anlatır
5) Öğrenci, bir aşk hikayesi anlatır
6) Öğrenci, 3. sayfa haberi anlatır
7) Öğrenci, doğal afetler anlatır
8) Öğrenci, yaptığı veya yapmak istediği seyahatleri anlatır
9) Öğrenci, günlük konularla ilgili konuşmaya katılır
10) Öğrenci, bir kişi, aile, iş, hobi ile ilgili dinleme parçasında geçen bilgileri aktarır
11) Öğrenci, televizyon veya radyoda geçen bir hikaye, bir olay, bir kaza veay bir doğal afetin ana bilgilerini aktarır
12) Öğrenci, günlük bir konuşmada geçen bilgileri aktarır
13) Öğrenci, bir film eleştirisi yapar
14) Öğrenci, gelecekteki projelerinden bahseder
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş Ön hazırlık yok Anlatım
Beyin Fırtınası
2 Seviye belirlenmesi Hazırlıktaki görülen konularının tekrarlanması Alıştırma ve Uygulama
3 Bir kişi tanıtma, ilişkiler betimleme Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
4 Bir yer tanıtma Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
5 Spor ve değişik faaliyetler anlatma Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
6 İşinden konuşma, iş görüşmesi yapma Konu ile ilgili metin hazırlanması
7 Seyahat hazırlama Konu ile ilgili metin hazırlanması
8 Ara Sınav Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
9 Alış veriş yapma Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
10 Dışarıya çıkma teklifi yapma, kabul ve ret etme Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
11 Lokantaya gitme Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
12 Üçüncü sayfa olayları ve doğal afetler Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
13 Film eleştirisi Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
14 Gelecek için projeler Konu ile ilgili metin hazırlanması Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
15 Ders değerlendirilmesi Ön hazırlık yok Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar