DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Eğitim MB   406 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. Özgül AKIN ŞENKAL
Dersi Verenler
Doç.Dr.ÖZGÜL AKIN ŞENKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere özel eğitimin ilkelerini tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar; özel eğitim ihtiyacı olan bireyler; dil ve konuşma bozukluğu; fiziksel yetersizlik/süreğen hastalık; çoklu yetersizlik; duygu/davranış bozukluğu; sınıflandırma; yaygınlık ve görülme sıklığı; nedenler; tarama/tanılama; ekip; eğitim-öğretim ortamları; bilimsel dayanaklı uygulamalar; aile kavramı ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa sahip ailelerin özellikleri; özel eğitim ihtiyacı olan çocuğa ve ailelerine yönelik tutumlar; ailelere sunulan hizmetler, destekler ve yasal haklar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenci iengelliler ile ilgili terimleri anlar ve kavrar
2) Genel ve özel eğitimde uygulanan öğretim programlarında öğrencinin gereksinimlerine ve gösterdiği performansa göre uyarlamalar yapmayı kavrar.
3) Öğrencinin gereksinimini karşılamak üzere ailelerle, meslektaşlarla, farklı disiplinlerden uzmanlarla ve toplum temsilcileriyle işbirliği ve eş güdüm içinde çalışmayı kavrar.
4) Öğrencinin gereksinimlerini ve kazanımlarını çok yönlü değerlendirmek için formal ve informal ölçme-değerlendirme araçlarını ve yöntemlerini kullanma ve sonuçlarını yorumlamayı kavrar.
5) Öğrencinin performansına ve kazanımlarına ilişkin anında dönüt sunmayı kavrar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Terimler tanımlamalar sınıflamalar Özel eğitim nedir Özel eğitimin görevleri özel eğitimin genel eğitime katkısı genel eğitim ve özel eğitim arasındaki farklılıklar Sınıflandırma Ayırma Kaynaştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Portfolyo
2 Türkiye de özel eğitim ve dünyada özel eğitim uygulamaları Türkiyede özel eğitim ugulamaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 zihin engelliler Anlatım, gösteri, soru- cevap, uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 öğrenme güçlüğü Anlatım, gösteri, soru- cevap, uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 işitme engelliler Anlatım, gösteri, soru- cevap, uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 görme engelliler Anlatım, gösteri, soru- cevap, uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 bedensel engelliler Anlatım, gösteri, soru- cevap, uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav ara sınav Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
9 sözel dil ve dil bozuklukları Anlatım, gösteri, soru- cevap, uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 özel yetenekli çocuklar Anlatım, gösteri, soru- cevap, uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 duygu ve davranış bozukluğu olan çocuklar Anlatım, gösteri, soru- cevap, uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 otizm spektrum bozukluğu Anlatım, gösteri, soru- cevap, uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 dikkat eksikliği ve hiperaktivite Anlatım, gösteri, soru- cevap, uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 erken çocukluk özel eğitimi Anlatım, gösteri, soru- cevap, uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 çocuk istismarı ve ihmali Anlatım, gösteri, soru- cevap, uygulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım, gösteri, soru- cevap, uygulama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar