DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İleri Konuşma Becerileri FRAS   201 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Umut Hür YAŞAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiUMUT HÜR YAŞAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin Fransızca dil yetkinliğini ilerleterek sözel dil kullanım becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır
Dersin İçeriği
İleri düzeyde Fransızca duyduğunu anlama ve duygu ve düşüncelerini etkin bir biçimde ifade edebilme becerisi; çeşitli konularda karşılıklı konuşma, sunum, tartışma etkinlikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çeşitli durumlara ve ortamlara uygun şekilde Fransızca konuşma yapabilir
2) Çeşitli konularda fikirlerini açıklayabilir ve savunabilir
3) Ortamdaki diğer konuşmacıların fikirlerini özetleyebilir ve aktarabilir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
X
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Konuşma Dili Nedir Ön hazırlık yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Resmi ve resmi olmayan Fransızca konuşma türleri Okuma, inceleme, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Beden dili, jest ve mimik kullanımı, sözlü iletişim gelenekleri Okuma, inceleme, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Konuşma sırasında doğru dilbilgisi kullanımı Okuma, inceleme, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Konuşma sırasında doğru kelime seçimi Okuma, inceleme, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Konuşma sırasında doğru sıfat seçimi Okuma, inceleme, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Konuşma sırasında doğru bağlaç seçimi Okuma, inceleme, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Sözlü Sınav
9 Duruma göre söylenmesi gereken kalıplar Okuma, inceleme, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Fransızca kelime düzeni Okuma, inceleme, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Fransızca tümce düzeni Okuma, inceleme, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Noktalama işaretlerinin konuşma dilinde kullanımı Okuma, inceleme, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Monolog çalışmaları Okuma, inceleme, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Diyalog çalışmaları Okuma, inceleme, örnekler hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dersin değerlendirilmesi Ön hazırlık yok Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar