DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme Dersle ilgili ünite ve kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Grup rehberliği etkinliklerinin amacı, içeriği, uygulanması sırasında kullanılacak beceriler Dersle ilgili konu ve uygulamalara hazırlık yapılması Tartışma
3 İletişim engelleri Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
4 İletişimde geri bildirim ve etkin dinleme Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
5 Kendini tanıma, anlama ve kendini kabul Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
6 Kişilik özellikleri, başkalarına benzer ve farklı olan özellikler Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
7 Çekingenlik, girişkenlik ve saldırganlık Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
8 Ödev teslimi Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
9 Duygular, duyguları ifade etme, duygu düşünce ilişkisi Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Akılcı olmayan düşünceler ve bu düşünceleri değiştirme Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Öfke ile baş etme Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Kişilerarası ilişkilerde beklentilerin ifade edilmesi Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
13 Benlik saygısı Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
14 Kişilerarası ilişkilerde olumlu geribildirimin önemi Etkinlikle ilgili gerekli hazırlıkların yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Dersle ilgili genel değerlendirme Derste yapılan etkinlik ve dersin değerlendirilmesi Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Dönem sonu sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1234567891011121314151617