DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Grup Rehberliği Etkinlikleri RPD   322 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.MERAL ATICI1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.İSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:B
Prof.Dr.MERAL ATICI2. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.İSMAİL SANBERK2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, grup rehberliği etkinliklerini planlama ve uygulama konusunda bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
İletişim, kendini tanıma, duygular, benlik algısı, benlik saygısı, kişiler arası ilişkiler gibi kişisel-sosyal alanla ilgili etkinlikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grup rehberliği etkinliklerinin yürütülmesi sırasında izlenen aşamaları, yapılan işlemleri bilir
2) Grup rehberliği etkinlikleri sırasında kullanılacak psikolojik danışmanlık becerilerine sahiptir.
3) Grup rehberliği etkinlikleri sırasında kullanılan psikolojik danışma becerilerini kullanır.
4) Bir grup rehberliği etkinliğini planlayarak yürütür.
5) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine uygun kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki grup rehberliği etkinliklerini belirler.
6) İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine için bir dönem boyunca yapılacak grup rehberliği etkinliklerinin planını yapar.