DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Program Geliştirme RPD   233 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMÜKERREM TAŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMÜKERREM TAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı program geliştirmenin eğitim sistemindeki önemini tartışmak, program geliştirmenin temel ilkelerini, kuramsal temellerini, bileşenlerini ve program geliştirme modellerini incelemektir.
Dersin İçeriği
Bu derste program geliştirmenin kuramsal temelleri, program geliştirme modelleri, program tasarımları ve programın temel boyutları olan hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme konuları incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eğitim programının genel özelliklerini açıklar
2) Program geliştirmenin temel amacını, kavramsal özelliklerini ve ilkelerini açıklar
3) Program geliştirmenin eğitim sistemindeki önemini fark eder.
4) Program geliştirmeyi etkileyen faktörleri tartışır
5) Program geliştirmenin kuramsal temellerini analiz eder
6) Program geliştirme modellerinin benzerlik ve farklılıklarını tartışır
7) Program tasarımlarının benzerlik ve farklılıklarını ayırt eder
8) Programın öğeleri ve program geliştirme arasındaki ilişkiyi kavrar
9) Program geliştirme konusunda günümüz eğilimlerini inceler


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
2 Eğitim programı ve türleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
3 Program geliştirmenin genel özellikleri ve ilkeleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
4 Program geliştirmenin tarihi ve felsefi temelleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
5 Program geliştirmenin politik, ekonomik ve psikolojik kuramsal temelleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
6 Program geliştirmenin sosyal ve bireysel temelleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
7 Program geliştirme modelleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara sınav İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
9 Program tasarımları İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
10 Program geliştirmede planlanma ve ihtiyaç analizi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
11 Eğitim programının genel amaçları ve kazanımları İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
12 Eğitim programının genel amaçları ve kazanımları İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
13 Eğitim programının içeriği İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
14 Eğitim program ve öğretim İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
15 Eğitim programının değerlendirilmesi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Final sınavı İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Küçükahmet, L. (1997). Eğitim programları ve öğretim. Ankara: Gazi Kitapevi. Yüksel, İ. & Sağlam, M. (2012). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: PegemA Akademi. Demirel, Ö. (2005) Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık Şeker, H. (2012). Eğitimde program geliştirme kavramlar ve yaklaşımlar. Ankara: Anı Yayıncılık Oliva, P.F. (2005). Developing the Curriculum. (Sixth edition). Boston: Allyn & Bacon, Pearson Education, Inc. Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme teoriler teknikler. Ankara: Alkım Kitapçılık Yayıncılık. Ornstein, A.C., L.S.Behar-Horenstein, E.F. Pajak (2003). Contemporary Issues in Curriculum. .(Third edition). Boston: Allyn & Bacon, Pearson Education, Inc.