DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Özel Eğitim Iı RPD   238 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.ÖZGÜL AKIN ŞENKAL1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.ÖZGÜL AKIN ŞENKAL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
6. Değişik engel türlerinde nedenler, özellikler, yaygınlık oranları, uygun eğitsel uygulamalar ve sorunları tartışabilecektir. 6.1. Zihinsel yetersizlik kategorisinin nedenlerini, özelliklerini, yaygınlık oranlarını, uygun eğitsel uygulamaları ve sorunlarını tartışır. 6.2. Öğrenme güçlüğü kategorisinin nedenlerini, özelliklerini, yaygınlık oranlarını, uygun eğitsel uygulamaları ve sorunlarını tartışır. 6.3. Duygusal-davranışsal bozukluk kategorisinin nedenlerini, özelliklerini, yaygınlık oranlarını, uygun eğitsel uygulamaları ve sorunlarını tartışır. 6.4. Otizm spektrum bozukluğu kategorisinin nedenlerini, özelliklerini, yaygınlık oranlarını, uygun eğitsel uygulamaları ve sorunlarını tartışır. 6.5. İletişim bozukluğu kategorisinin nedenlerini, özelliklerini, yaygınlık oranlarını, uygun eğitsel uygulamaları ve sorunlarını tartışır. 6.6. Işitme bozukluğu kategorisinin nedenlerini, özelliklerini, yaygınlık oranlarını, uygun eğitsel uygulamaları ve sorunlarını tartışır. 6.7. Görme bozukluğu kategorisinin nedenlerini, özelliklerini, yaygınlık oranlarını, uygun eğitsel uygulamaları ve sorunlarını tartışır. 6.8. Fiziksel yetersizlikler ve seyrek rastlanan bozukluklar kategorisinin nedenlerini, özelliklerini, yaygınlık oranlarını, uygun eğitsel uygulamaları ve sorunlarını tartışır. 6.9. Üstün zekalılar ve üstün yetenekliler kategorisinin nedenlerini, özelliklerini, yaygınlık oranlarını, uygun eğitsel uygulamaları ve sorunlarını tartışır. 7. Etkili işbirliği kurma ve sürdürme ile ilgili temel ilkeleri tartışabilecektir. 7.1. Etkili işbirliği sürecini tanımlar. 7.2. Etkili işbirliği kurma ve sürdürme için gerekli rol ve sorumlulukları tartışır
Dersin İçeriği
Otizm Spektrum Bozukluğu, İletişim Bozuklukları,İşitme Yetersizliği, Görme Yetersizliği,Fiziksel Yetersizlikler ve Seyrek Rastlanan Bozukluklar, Öğrenme güçlüğü olanlar, Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler, Öğrenme Güçlüğü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Zihinsel yetersizlik kategorisinin nedenlerini, özelliklerini, yaygınlık oranlarını, uygun eğitsel uygulamaları ve sorunlarını tartışır
2) Öğrenme güçlüğü kategorisinin nedenlerini, özelliklerini, yaygınlık oranlarını, uygun eğitsel uygulamaları ve sorunlarını tartışır
3) Duygusal-davranışsal bozukluk kategorisinin nedenlerini, özelliklerini, yaygınlık oranlarını, uygun eğitsel uygulamaları ve sorunlarını tartışır
4) Otizm spektrum bozukluğu kategorisinin nedenlerini, özelliklerini, yaygınlık oranlarını, uygun eğitsel uygulamaları ve sorunlarını tartışır
5) Işitme bozukluğu kategorisinin nedenlerini, özelliklerini, yaygınlık oranlarını, uygun eğitsel uygulamaları ve sorunlarını tartışır
6) Görme bozukluğu kategorisinin nedenlerini, özelliklerini, yaygınlık oranlarını, uygun eğitsel uygulamaları ve sorunlarını tartışır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Otizm Spektrum Bozukluğu okuma, kaynak tarama
2 Otizm Spektrum Bozukluğu okuma, kaynak tarama
3 Otizm Spektrum Bozukluğu okuma, kaynak tarama
4 İletişim Bozuklukları okuma, kaynak tarama
5 İletişim Bozuklukları okuma, kaynak tarama
6 İşitme Yetersizliği okuma, kaynak tarama
7 İşitme Yetersizliği okuma, kaynak tarama
8 Arasınav ara sınav
9 Görme Yetersizliği okuma, kaynak tarama
10 Görme Yetersizliği okuma, kaynak tarama
11 Fiziksel Yetersizlikler ve Seyrek Rastlanan Bozukluklar okuma, kaynak tarama
12 Fiziksel Yetersizlikler ve Seyrek Rastlanan Bozukluklar okuma, kaynak tarama
13 Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler okuma, kaynak tarama
14 Üstün Zekalılar ve Üstün Yetenekliler okuma, kaynak tarama
15 Öğrenme güçlüğü okuma, kaynak tarama
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Özgür, İ., Özel Eğitim, Engelli çocuklar ve eğitimi Akçanete A.G., Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimli Olan Öğrenciler VE ÖZEL EĞİTİM