DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sınıf Yönetimi RPD   242 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri 26838 Karar Verme Yöntem ve Teknikleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.MERAL ATICI1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.MERAL ATICI2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, sınıf yönetimi ve sınıf yönetiminin boyutları, sınıf kuralları, istenmeyen davranışlar ve nedenleri, bu davranışlarla başa çıkma stratejileri ve disiplin yaklaşımları, okul psikolojik danışmanlarının davranış yönetimindeki rolü konusunda bilgi, tutum ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Sınıf yönetimi ve boyutları; sınıf kuralları; istenmeyen davranışlar ve nedenleri; istenmeyen davranışlarla baş etme yöntemleri; disiplin yaklaşımları; okul danışmanlarının davranış yönetimindeki rolü

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sınıf yönetimiyle ilgili kavramları ve sınıf yönetiminin boyutlarını açıklar.
2) Sınıf yönetiminde psikolojik danışman ve öğretmen işbirliği ile danışmanların yaptığı konsültasyon çalışmalarını kavrar.
3) Sınıfta ve okulda istenmeyen davranışların türleri ile bu davranışların nedenlerini söyler.
4) Sınıf kurallarının belirlenmesi ve öğrencilere benimsetilmesi konusunda izlenecek yolları belirler.
5) İstenmeyen davranışlarla başa çıkma stratejilerini söyler.
6) Farklı disiplin yaklaşımlarının istenmeyen davranışlarla başa çıkmada önerdiği stratejileri kavrar.
7) Farklı disiplin yaklaşımlarının önerdiği stratejileri istenmeyen davranışlarla baş etmek için kullanır.
8) Öğretimsel yönetim becerilerini açıklar.
9) Sınıfta öğretmenlerin kullanabileceği etkili iletişim becerilerini söyler


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi Ders içeriğinin ve kaynaklarının gözden geçirilmesi Anlatım
2 Sınıf yönetimiyle ilgili kavramlar, sınıf yönetiminin boyutları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Sınıf yönetiminde psikolojik danışman ve öğretmen işbirliği, danışmanların yapacakları konsültasyonlar Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Sınıfta ve okulda istenmeyen davranışlar, türleri ve nedenleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Beyin Fırtınası
Tartışma
Grup Çalışması
5 Sınıf kuralları: geliştirilmesi ve öğrencilere benimsetilmesi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Beyin Fırtınası
Tartışma
Grup Çalışması
6 Hafif ve orta şiddet düzeyindeki istenmeyen davranışlarla başa çıkma stratejileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Beyin Fırtınası
Tartışma
Grup Çalışması
7 Kronik düzeydeki istenmeyen davranışlarla başa çıkma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Beyin Fırtınası
8 Ara sınav Sınava hazırlanma
9 Gerçeklik Terapisi Yaklaşımı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Beyin Fırtınası
Tartışma
Grup Çalışması
10 Sosyal Disiplin Yaklaşımı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Beyin Fırtınası
Tartışma
Grup Çalışması
11 Atılgan Disiplin Yaklaşımı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Beyin Fırtınası
Tartışma
Grup Çalışması
12 Transaksiyonal Analiz Yaklaşımı Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Beyin Fırtınası
Tartışma
13 Öğretimsel Yönetim Becerileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Beyin Fırtınası
14 Sınıfta etkili iletişim becerileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
15 Dersle ilgili genel değerlendirme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Dönem sonu sınavı Dönem sonu sınavı için hazırlık yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar