DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojide Ölçme Araçları 2 RPD   302 6 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.MEHMET BİLGİN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.MEHMET BİLGİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kişilik, zeka, gelişim ve projektif testleri tanıma uygulama becerisi kazanma
Dersin İçeriği
Bu dersteki öğrenme etkinlikleriyle öğrenciler; Ölçme, ölçek, ölçek çeşitleri, merkezde yığılım ve dağılım ölçüleri, korelasyon, yüzdelik normlar, sınıf normları, zeka bölümü, güvenirlik, geçerlik kavramlarını anımsar ve öğrenirler. Psikolojik testlerin nitelik ve amaçlarını, maksimum performans ve davranış testlerinin, bireysel yetenek testlerinin, özel yetenek ve psikomotor testlerinin içeriklerini bilirler. Wecshler Çocuklar için Zeka Ölçeği´ni (WISC-R), CAT, MMPI testlerini uygular, puanlar ve yorumlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Gelişim Testleri zeka testleri kişilik testleri projeftif testler


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Denver gelişim testi Ders notları Alıştırma ve Uygulama
2 Ankara gelişim testi Ders notları Alıştırma ve Uygulama
3 MMPI Ders notları Alıştırma ve Uygulama
4 Weschler zeka testi Ders notları Alıştırma ve Uygulama
5 Stanford-binet zeka testi Ders notları Alıştırma ve Uygulama
6 Problem çözme envanteri Ders notları Alıştırma ve Uygulama
7 Denetim odağı ölçeği Ders notları Alıştırma ve Uygulama
8 Durumluluk süreklilik öfke ölçeği Ders notları Alıştırma ve Uygulama
9 Depresyon ölçekleri Ders notları Alıştırma ve Uygulama
10 Kaygı ölçekleri Ders notları Alıştırma ve Uygulama
11 Sosyal karşılaştırma ölçeği Ders notları Alıştırma ve Uygulama
12 TAT Ders notları Alıştırma ve Uygulama
13 CAT Ders notları Alıştırma ve Uygulama
14 Rotter cümle tamamlama testi Ders notları Alıştırma ve Uygulama
15
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar