DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojik Dan Kuramları 2 RPD   318 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı, öğrencilere, psikolojik danışma sürecini açıklayan farklı görüşler ve farklı terapi çeşitlerinin genel özellikleri, türleri ve amaçları hakkında gerekli bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği
Bilişsel, Davranışçı, Gestalt Terapi ve Transaksiyonel Analizin temel kavram ve süreçleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilişsel terapi yaklaşımının temel kavram ve sürecini belirtme
2) Davranışçı terapi yaklaşımını temel kavram ve sürecini belirtme
3) Transaksiyonel analiz yaklaışımının temel kavram ve sürecini belirtme
4) Gestalt terapi yaklaşımının temel kavram ve sürecini belirtme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilişsel Yaklaşım Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
2 Bilişsel Yaklaşım Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
3 Bilişsel Yaklaşım Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
4 Davranışçı Yaklaşım Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
5 Davranışçı Yaklaşım Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
6 Davranışçı Yaklaşım Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
7 Davranışçı Yaklaşım
8 Vize Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
9 Transaksiyonel Analiz Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
10 Transaksiyonel Analiz Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
11 Transaksiyonel Analiz Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
12 Gestalt Yaklaşım Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
13 Gestalt Yaklaşım Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
14 Sistemik Yaklaşım Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
15 Sistemik Yaklaşım Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
16-17 Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1234