DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Rehberlik 2 RPD   320 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul ve işgücü piyasasında mesleki rehberlik ve kariyer psikolojik danışmanlığına yönelik ölçme araçların uygulama ve değerlendirme, bireysel ve grup mesleki danışma becerilerini kazanmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Kariyer danışmanlığında beceri ve teknikler, İşgücü piyasasında kariyer danışmanlığı, İlköğretim ve ortaöğretimde kariyer danışmanlığı, Kariyer danışmanlığında bireyi tanıma teknikleri,Meslek gelişimi ve karar verme uygulamarı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) kariyer danışma becerilerini kullanır
2) okulda kariyer danışma uygulamaları yapar
3) kariyer danışmanlığında kullanılan ölçme araçlarını uygular
4) mesleki gelişim programı hazırlar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 kariyer danışmanlığı becerileri Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
2 kariyer danışmanlığı becerileri Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
3 kariyer danışmanlığı teknikleri Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
4 kariyer danışmanlığı teknikleri Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
5 ilköğretimde kariyer danışmanlığı Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
6 ortaöğretimde kariyer danışmanlığı Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
7 iş gücü piyasasında kariyer psikolojik danışmanlığı Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
8 arasınav
9 kariyer psikolojik danışmanlığında bireyi tanıma teknikleri Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
10 kariyer psikolojik danışmanlığında bireyi tanıma teknikleri Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
11 mesleki gelişim ve karar verme uygulamaları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
12 mesleki gelişim ve karar verme uygulamaları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
13 mesleki gelişim ve karar verme uygulamaları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
14 mesleki gelişim ve karar verme uygulamaları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
15 mesleki gelişim ve karar verme uygulamaları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar Anlatım
16-17 final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
123