DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulama I RPD   419 7 3 4 10

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.MERAL ATICI1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM1. Öğretim Grup:C
Doç.Dr.İSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:D
Prof.Dr.MERAL ATICI2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER2. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM2. Öğretim Grup:C
Doç.Dr.İSMAİL SANBERK2. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında grup ve sınıf rehberliği etkinliklerinin planlanıp yürütülmesi, bireyi tanıma tekniklerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, konsültasyon, bireysel psikolojik danışma ve program değerlendirme konularında bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Sınıf rehberliği, grup rehberliği, bireyi tanıma tekniklerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, konsültasyon, bireysel psikolojik danışma ve program değerlendirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grup rehberliği etkinliği yapılacak olan öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarını belirler.
2) Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun bir dönemlik bir grup rehberliği planı yapar.
3) Sınıf rehberliği etkinliğini planlayarak yürütür.
4) Grup rehberliği etkinliklerini yürütürken psikolojik danışma becerilerini uygun biçimde kullanır.
5) Grup ve sınıf rehberliği sırasında davranış yönetimi becerilerini kullanır.
6) Bir grup veya sınıfa uygulanan bireyi tanıma tekniklerini değerlendirir.
7) Akranlarının çalışmalarına geribildirim verir.
8) Kendi çalışmalarına verilen geribildirim ve önerileri değerlendirir.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi Derste yapılacak uygulamaların ve kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Uygulama grubundaki öğrencilerle tanışma, rehberlik ihtiyaçlarını ve grup kurallarını belirleme Öğrencilerle tanışma, rehberlik ihtiyaçlarını ve grup kurallarını belirleme için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; iletişim engelleri İletişim engelleri etkinliği için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Gösteri
Problem Çözme
4 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; iletişimde ben dili & sen dili İletişimde ben dili & sen dili etkinliği için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Gösteri
Problem Çözme
5 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; benlik algısı; bireyi tanıma teknikleri Benlik algısı etkinliği ve bireyi tanıma tekniği uygulaması için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Gösteri
Problem Çözme
6 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; verimli ders çalışma; sınıf rehberliği Verimli ders çalışma etkinliği ve sınıf rehberliği uygulaması için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Gösteri
Problem Çözme
7 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; zamanı etkin kullanma Zamanı etkin kullanma etkinliği için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Gösteri
Problem Çözme
8 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; sınıf rehberliği; bireyi tanıma teknikleri Bireyi tanıma teknikleri ve sınıf rehberliği uygulaması için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
9 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; duygular Duygular etkinliği uygulaması için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
10 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; duygular (öfkeyle baş etme); sınıf rehberliği Öfkeyle baş etme etkinliği ve sınıf rehberliği uygulaması için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
11 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; üst eğitim kurumları ve geleceğe yönelik plan yapma Üst eğitim kurumları ve geleceğe yönelik plan yapma etkinliği için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
12 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; lgi, yetenekler ve mesleklerle ilişkisi; bireyi tanıma teknikleri İlgi, yetenekler ve mesleklerle ilişkisi etkinliği ve bireyi tanıma tekniği uygulaması için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; meslekler Meslekleri tanımayla ilgili etkinlik için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
14 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; benlik saygısı; değerlendirme anketi Benlik saygısı etkinliği ve değerlendirme anketi için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; değerlendirme etkinliğinin planlanması Değerlendirme etkinliği için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Dönem boyunca yapılan çalışmaları değerlendirme Dönem boyunca yapılan tüm çalışmaların sunumu ve değerlendirilmesi için hazırlık yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar