DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulama Iı RPD   422 8 3 4 11

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.MERAL ATICI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM1. Öğretim Grup:C
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:D
Prof. Dr.MERAL ATICI2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER2. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM2. Öğretim Grup:C
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK2. Öğretim Grup:D
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında grup ve sınıf rehberliği etkinliklerinin planlanıp yürütülmesi, bireyi tanıma tekniklerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, konsültasyon, bireysel psikolojik danışma ve program değerlendirme konularında bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Belirli bir konu alanına özgü (çatışma çözme, sosyal beceri, benlik saygısı, mesleki danışma gibi) grup rehberliği, psikolojik ölçme araçları, konsültasyon, program değerlendirme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının hangi konu/problem alanıyla ilgili olduğunu belirler.
2) Grup rehberliği etkinliklerini yürütürken psikolojik danışma becerilerini uygun biçimde kullanır.
3) Sınıf rehberliği etkinliğini planlayarak yürütür.
4) Grup ve sınıf rehberliği sırasında davranış yönetimi becerilerini kullanır.
5) Bir grup veya sınıfa psikolojik ölçme araçlarını uygulayıp değerlendirir.
6) Veli ve öğretmenlerle konsültasyon yapar.
7) Akranlarının çalışmalarına geribildirim verir.
8) Kendi çalışmalarına verilen geribildirim ve önerileri değerlendirir.
9) Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun 8-10 oturumdan oluşan bir grup rehberliği planı yapar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme yöntemi Derste yapılacak uygulamaların ve kaynakların gözden geçirilmesi Anlatım
2 Uygulama grubundaki öğrencilerle tanışma, psikolojik ölçme aracını uygulama ve grup kurallarını belirleme Uygulama grubundaki öğrencilerle tanışma, psikolojik ölçme aracını uygulama ve grup kurallarını belirleme için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Grup rehberliği planı, programdaki ilk etkinlik Grup rehberliği planı ve ilk etkinlik için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki ikinci etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve ikinci etkinlik için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki üçüncü etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve üçüncü etkinlik için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki dördüncü etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve dördüncü etkinlik için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki beşinci etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve beşinci etkinlik için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; Sınıf rehberliği, konsültasyon, bireysel psikolojik danışma Sınıf rehberliği uygulaması, konsültasyon ve bireysel psikolojik danışma için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
9 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki altıncı etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki altıncı etkinlik için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki yedinci etkinlik; sınıf rehberliği Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki altıncı etkinlik için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki sekizinci etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki altıncı etkinlik için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; değerlendirme etkinliği Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki altıncı etkinlik için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; sınıf rehberliği ve konsültasyon Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki altıncı etkinlik için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; sınıf rehberliği ve konsültasyon Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki altıncı etkinlik için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Sınıf rehberliği; konsültasyon; psikolojik ölçme aracı uygulama ve değerlendirme; bireysel psikolojik danışma Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki altıncı etkinlik için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Dönem boyunca yapılan tüm çalışmaların değerlendirilmesi, öneriler Dönem boyunca yapılan tüm çalışmaların değerlendirilmesi için hazırlık yapılması Tartışma
Beyin Fırtınası

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar