DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Etik ve Yasal Düzenlemeler RPD   428 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç.Dr.MEHMET BİLGİN1. Öğretim Grup:A
Doç.Dr.MEHMET BİLGİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
PDR alanında etik düzenlemeler ve yasal konuları bilme ve kavrama
Dersin İçeriği
Etik ve yasa, psikolojik danışman eğitimi, araştırma ve danışma uygulamalarındaki yasal düzenlemeleri içermektedir. Danışman ve danışan hakları, danışman-danışan ilişkisi, danışma araştırmaları, eğitimi ve süpervizyon eğitimdeki uygulaması gereken kuralları içeren bir derstir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etik ve yasal kavramları Etil kurallar ve ilşkeler PDR alanında Türkiye deki yasal uygulamalar


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etik nedir Etik Kitapçığı. PDR derneği Tartışma
2 Yasa ve hukuk Etik Kitapçığı. PDR derneği Tartışma
3 Temel etik ilkeler Etik Kitapçığı. PDR derneği Tartışma
4 Temel etik ilkeler Etik Kitapçığı. PDR derneği Tartışma
5 Temel etik ilkeler Etik Kitapçığı. PDR derneği Tartışma
6 Temel etik ilkeler Etik Kitapçığı. PDR derneği Tartışma
7 Temel etik ilkeler Etik Kitapçığı. PDR derneği Tartışma
8 PDR etik standartlar Etik Kitapçığı. PDR derneği Tartışma
9 PDR etik standartlar Etik Kitapçığı. PDR derneği Tartışma
10 PDR etik standartlar Etik Kitapçığı. PDR derneği Tartışma
11 Yasal uygulamalar Yasal metinler Tartışma
12 Yasal uygulamalar Yasal metinler Tartışma
13 Yasal uygulamalar Yasal metinler Tartışma
14 Yasal uygulamalar Yasal metinler Tartışma
15 Yasal uygulamalar Yasal metinler Tartışma
16-17 Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar