DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Erken Çocukluk Dönem. Müdahale Yönt. * RPD   243 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatoş BULUT ATEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı erken çocukluk döneminde yaşanabilen davranış problemleri hakkında bilgi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste,öncelikle davranış problemlerinin nasıl tanımlanacağı hakkında bilgi verilir. Ebeveynle çocuk hakkında görüşme yaparken sorulması gereken sorular ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Davranış problemlerinin nedenleri üzerinde durulur. Davranış problemleri, duygusal gelişimle, davranışsal gelişimle ve sosyal gelişimle ilgili olanlar olarak sınıflanır ve her bir gruba ait problem alanı, bu problem durumunda çocukla ve aile ile nasıl çalışılabileceği detaylı biçimde anlatılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Davranış problemlerinin tanımlanması Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar
2 Davranış problemlerinin nedenleri Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar
3 Çocuğun öyküsünü alma Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar
4 Duygusal gelişlimle ilgili problemler-öfke ve saldırganlık Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar
5 Kaygı ve korku Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar
6 Kıskançlık-İnatçılık Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar
7 Öfke kontrolü Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar
8 Ara Sınav
9 Davranışsal gelişimle ilgili problemler-yeme bozuklukları Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar
10 Tuvalet alışkanlığı ile ilgili problemler Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar
11 parmak emme-tırnak yeme Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar
12 Sosyal gelişimle ile ilgili problemler-İçedönüklük Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar
13 Özel durumlar-Evlat edinme Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar
14 Boşanma Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar
15 Kayıp ve yas Kaynakçada yer alan konuyla ilgili kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar