DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulama I RPD   431 7 3 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.MERAL ATICI1. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK1. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK1. Öğretim Grup:E
Prof.Dr.MERAL ATICI2. Öğretim Grup:A
Prof.Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER2. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM2. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK2. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK2. Öğretim Grup:E
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, grup rehberliği etkinliklerini planlama ve uygulama konusunda bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
İletişim, kendini tanıma, duygular, benlik algısı, benlik saygısı, kişiler arası ilişkiler gibi kişisel-sosyal alanla ilgili etkinlikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Grup rehberliği etkinliği yapılacak olan öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarını belirler.
2) Öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun bir dönemlik bir grup rehberliği planı yapar.
3) Sınıf rehberliği etkinliğini planlayarak yürütür.
4) Grup rehberliği etkinliklerini yürütürken psikolojik danışma becerilerini uygun biçimde kullanır.
5) Grup ve sınıf rehberliği sırasında davranış yönetimi becerilerini kullanır.
6) Bir grup veya sınıfa uygulanan bireyi tanıma tekniklerini değerlendirir.
7) Akranlarının çalışmalarına geribildirim verir.
8) Kendi çalışmalarına verilen geribildirim ve önerileri değerlendirir.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)