DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik Iı RPD   120 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri RPD119 İstatistik I 
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.KAMURAN TARIM1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.KAMURAN TARIM1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.GÜZİN YÜKSEL2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.KAMURAN TARIM2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu kursun temel amacı eğitimde uygulanan temel istatistik kavramlarını kazandırmak ve sosyal bilimlerde kullanılan parametrik ve parametrik olmayan tekniklerin uygulamalarını yürütebilmektir.
Dersin İçeriği
hipotez testi, fark testleri, ki-kare analizi, SPSS paket programı yardımıyla istatistiksel veri analiz yapma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hipotez testini tanımlar
2) Fark testlerini açıklar
3) Ki-kare analizini açıklar
4) SPSS paket programı yardımıyla istatistiksel veri analizini yapar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriğinin tanıtılması ve beklentiler ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
2 Hipotez testi ve basamakları ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
3 Hipotez testi ve basamakları ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
4 Farklılıkların analizi T testi Bağımsız gruplar t testi ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
5 Eşli gruplar t testi ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
6 Varyans analizi Tek yönlü varyans analizi ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
7 Yinelenmiş ölçümler için varyans analizi ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kovaryans analizi ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
10 Kay kare ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
11 Öğrenilen analizlerin SPSS ile uygulamalarının yapılması ve raporlaştırılması ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
12 Öğrenilen analizlerin SPSS ile uygulamalarının yapılması ve raporlaştırılması ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
13 Öğrenilen analizlerin SPSS ile uygulamalarının yapılması ve raporlaştırılması ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
14 Öğrenilen analizlerin SPSS ile uygulamalarının yapılması ve raporlaştırılması ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
15 Öğrenilen analizlerin SPSS ile uygulamalarının yapılması ve raporlaştırılması ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Büyüköztürk, Ş, (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Publications