DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriğinin tanıtılması ve beklentiler ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
2 Hipotez testi ve basamakları ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
3 Hipotez testi ve basamakları ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
4 Farklılıkların analizi T testi Bağımsız gruplar t testi ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
5 Eşli gruplar t testi ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
6 Varyans analizi Tek yönlü varyans analizi ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
7 Yinelenmiş ölçümler için varyans analizi ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Kovaryans analizi ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
10 Kay kare ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
11 Öğrenilen analizlerin SPSS ile uygulamalarının yapılması ve raporlaştırılması ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
12 Öğrenilen analizlerin SPSS ile uygulamalarının yapılması ve raporlaştırılması ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
13 Öğrenilen analizlerin SPSS ile uygulamalarının yapılması ve raporlaştırılması ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
14 Öğrenilen analizlerin SPSS ile uygulamalarının yapılması ve raporlaştırılması ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
15 Öğrenilen analizlerin SPSS ile uygulamalarının yapılması ve raporlaştırılması ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Büyüköztürk, Ş, (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Publications