DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik Iı RPD   120 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri RPD119 İstatistik I 
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.KAMURAN TARIM1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.KAMURAN TARIM1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.GÜZİN YÜKSEL2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.KAMURAN TARIM2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu kursun temel amacı eğitimde uygulanan temel istatistik kavramlarını kazandırmak ve sosyal bilimlerde kullanılan parametrik ve parametrik olmayan tekniklerin uygulamalarını yürütebilmektir.
Dersin İçeriği
hipotez testi, fark testleri, ki-kare analizi, SPSS paket programı yardımıyla istatistiksel veri analiz yapma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hipotez testini tanımlar
2) Fark testlerini açıklar
3) Ki-kare analizini açıklar
4) SPSS paket programı yardımıyla istatistiksel veri analizini yapar
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)