DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojik Danışma Kuramlarında Seminerı * RPD   429 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIRDÖK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı, öğrencilere, psikolojik danışma alanındaki literatür bilgisi kazandırmak ve literatür kaynaklarını inceleyerek, topluluk karşısında sunum yapabilme becerisini geliştirmektir
Dersin İçeriği
Modern psikolojik danışma alanıyla ilgili kitapları tanımak, Psikanalitik alanla ilgli litaratürü belirtme, Bireysel psikoloji kuramıyla ilgili literatürü belirtme, Analitik psikoloji kuramıyla ilgili literatürü belirtme, Orgon terapiyle ilgili literatürü belirtme, Erich Fromm´la ilgili literatürü belirtme, Karen Horney´le ilgili literatürü belirtme,Alanla ilgili bir kitabı inceleyerek özetleme, Alanla ilgili bir kitabı etkili bir şekilde sunma

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ve kitap dağıtımı Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
2 Öğrenciler tarafından kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
3 Öğrenciler tarafından kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
4 Öğrenciler tarafından kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
5 Öğrenciler tarafından kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
6 Öğrenciler tarafından kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
7 Öğrenciler tarafından kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
8 Öğrenciler tarafından kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
9 Öğrenciler tarafından kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
10 Öğrenciler tarafından kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
11 Öğrenciler tarafından kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
12 Öğrenciler tarafından kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
13 Öğrenciler tarafından kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
14 Öğrenciler tarafından kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
15 Öğrenciler tarafından kitap sunumu Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
16-17 Final

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar