DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilim Tarihi (Ais) RPD   123 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer SÜMBÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Geçmişten günümüze bilim ve teknolojide gerçekleşen yenilikleri incelemek.
Dersin İçeriği
Bu ders, bilim, bilim yöntemi, bilimsel gelişmeler ve yaklaşımların tarihsel bir süreç içinde, olaylar, insanlar ve toplumlarla birlikte değerlendirmesini içerir. Bilimsel bilgi , bilim ve teknolojinin tarihsel süreç içindeki konumunu anlamayı ve kavratmayı içerir. Bu ders aynı zamanda öğrencilere bilim etiğini öğretmeyi kapsar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dünya bilim gelişimini çağlar boyunca yorumlar
2) Bilimden teknolojiye geçişi açıklar
3) Alanlarında öncü dünya ve Türk bilim insanlarını öğrenir ve sıralar
4) Türkiyenin bilim ve teknoloji politikalarını açıklar
5) Bilim alanlarındaki değişimi kavrar, bazı bilim alanlarındaki gelişimi insan yaşamına etkileri bağlamında yorumlar
6) Bilim, teknoloji ve toplum ilişkisinin etkilerini açıklar
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgi, bilim, bilgi toplumu ve teknoloji Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Yazılı Sınav
2 Bilim Tarihi: İlkçağlarda bilim ve teknoloji Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
3 Ortaçağda bilim ve teknoloji Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
4 Teknolojik Gelişmelerin Tarihi: İnsanlığın ortak bilim mirası Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
5 Bilim ve teknolojinin toplumsal değişime etkileri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
6 Ünlü Türk ve yabancı bilim adamları Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
7 Teknolojik Gelişmelerin Tarihi: İnsanlığın ortak bilim mirası Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
8 Ara Sınav Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
9 Bilim Alanlarının Gelişim Tarihi: Doku ve organ nakli Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
10 Bilim Alanlarının Gelişim Tarihi: Nano-teknoloji Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
11 Gen teknolojisi gibi çağdaş bilimsel gelişmelerin yaşama etkisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
12 Türk Patent Enstitüsü, telif ve patent hakları Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
13 Uzay ve havacılık çalışmaları Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
14 İnsanlık Tarihinin Bilim, teknoloji ve sosyal değişimin geleceği Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
15 Final Haftası Sınava hazırlık
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar