DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kültürel Antropoloji RPD   128 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Muzaffer SÜMBÜL
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUZAFFER SÜMBÜL1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.MUZAFFER SÜMBÜL2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kültürel Antropoloji dersinin içeriğini oluşturan konuları, temel kavramları, çalışma alanlarını, yöntemi ve antropolojik bakışı kavratmaktır.
Dersin İçeriği
Antropolojinin tanımı ve kapsamı, çalışma alanları, yöntemi; antropolojinin gündelik yaşamla ilişkisi, ilk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı, insanoğlunun geçim şekillerinin evrimi; akrabalık sistemleri ve sosyal örgüt, siyasal örgütlenmelerin ortaya çıkışı, toplumsal tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, din, dil, birey ve kültür gibi antropolojinin çalışma konuları; ülkemiz ve dünyadan belli başlı antropologlar, bunların çalışma alanları ve çalışmalarından örnekleri ile Küreselleşme, İletişim ve Siber kültür konularını kapsar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Antropolojinin temel kavramlarını ve ana konuları öğrenir.
2) Antropolojinin alt dalları ve bunların diğer bilimlerle ilişkisini açıklar
3) Antropolojinin yöntemini kavrar
4) Irk, etnisite ve kimlik kavramlarını Antropolojik açıdan açıklar
5) . Dünyadaki farklı kültürlerin neden ve nasıl oluştuğunu açıklar
6) Türk ve yabancı önemli Antropologları sıralar
7) Küreselleşme ve kültür ve siber kültürü antropolojik olarak kavrar, diğer sosyal bilimlerle ilişkisi kurar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Antropolojinin tanımı, kapsamı ve kısa bir tarihi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Yazılı Sınav
Ödev
2 Çalışma alanları, diğer bilimlerle ilişkisi Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
3 İlk insanlar ve modern insanın ortaya çıkışı, Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
4 İnsanoğlunun geçim şekillerinin gelişimini; üretim, tüketim) ve teknoloji Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
5 Akrabalık sistemleri Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
6 Toplumsal tabakalaşma ve cinsiyet, din ve dil Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
7 Vize Haftası Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
8 Ara Sınav Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
9 Irk, etnisite ve kimlik Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
10 Kültür ve kültürel süreçler Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
11 Dünya ve ülkemiz belli başlı antropologları ve çalışma alanları Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
12 Küreselleşme, Küresel iletişim ve Küresel kültür Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
13 Küreselleşme ve Siber kültür Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
14 Final Sınavları Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
15 Final Sınavları Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuyla ilgili kuramsal kısım okunacak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar