DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretim Yöntem ve Teknikleri RPD   130 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KARABAY
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞEGÜL KARABAY1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiAYŞEGÜL KARABAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dinleme becerisini kuramsal boyutlarıyla tanıma, dinleme ve öğrenme arasındaki önemi belirtme, dinlediğini anlamaya yönelik teknik ve yöntemleri tanıma; Türkçe öğretimi ve dinlediğini anlama süreci arasındaki önemi kavrama.
Dersin İçeriği
Dinleme becerisini geliştirici çalışmalar yapma. Öğretmen adaylarına, ilkokulda Türkçe derslerinde kullanmak üzere çeşitli dinleme-anlama alıştırmaları gösterme, tanıtma ve bu alıştırmaları kendilerinin de geliştirebilmeleri için olanak sağlama. Sınıf içinde çeşitli dinleme alıştırmaları gerçekleştirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel kavramları açıklar
2) öğrenme öğretme stratejilerini açıklar
3) eğitimde kullanılan belli başlı yöntem ve teknikleri açıklar
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders içeriğinin açıklanması yok Anlatım
Performans Değerlendirmesi
2 Temel kavramlar ve ilkeler İlgili bölümün okunması
3 Öğrenme stratejileri İlgili bölümün okunması
4 Öğretim stratejileri İlgili bölümün okunması
5 Okulda öğrenme modeli ve Tam öğrenme modeli İlgili bölümün okunması
6 Kubaşık Öğrenme İlgili bölümün okunması
7 Çoklu Zeka kuramı İlgili bölümün okunması
8 Ara Sınav
9 Proje Tabanlı Öğrenme ve Ders Planı Hazırlama İlgili bölümün okunması
10 Öğretim Yöntemleri İlgili bölümün okunması
11 Öğretim Yöntemleri İlgili bölümün okunması
12 Öğretim Teknikleri İlgili bölümün okunması
13 Öğretim Teknikleri İlgili bölümün okunması
14 Hedef ve Sınıflaması İlgili bölümün okunması
15 İçerik İlgili bölümün okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar