DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Program Geliştirme * RPD   245 3 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mükerrem TAŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMÜKERREM TAŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMÜKERREM TAŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı program geliştirmenin kuramsal temelleri, program geliştirme modelleri, program tasarımları ve programın temel boyutları olan hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme konuları ile ilgili temel bilgi ve becerilerin kazanılmasıdır.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, program geliştirmenin eğitim sistemindeki önemi, program geliştirmenin temel ilkeleri, kuramsal temelleri, program geliştirme modelleri, programın ögeleri ve öğretim planının ögeleri ve aşamaları ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin genel tanıtımı İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
2 Eğitim programı ve türleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
3 Program geliştirmenin genel özellikleri ve ilkeleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
4 Program geliştirmenin tarihi ve felsefi temelleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
5 Program geliştirmenin politik, ekonomik ve psikolojik kuramsal temelleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
6 Program geliştirmenin sosyal ve bireysel temelleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
7 Program tasarımları ve Program geliştirme modelleri İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
8 Ara sınav yok
9 Program geliştirmede planlanma ve ihtiyaç analizi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
10 Eğitim programının genel amaçları ve kazanımları İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
11 Eğitim programının genel amaçları ve kazanımları İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
12 Eğitim programının içeriği İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
13 Eğitim programının içeriği İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
14 Eğitim durumları ve öğretimi planlama İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
15 Eğitim programının değerlendirilmesi İlgili kaynakları okuma ve konuyla ilgili literatürü inceleme
16-17 Final sınavı yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar