DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplumsal Cinsiyet * RPD   252 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metehan ÇELİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı aile ve evlilik danışması ile ilgili teorik bilgileri ve yaklaşım ve yöntemleri öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır; aile ve evlilik, aile tipleri, sağlıklı ve sağlıklı olamayan aile, aile yaşam döngüsü, aile danışması ve PDR, aile terapisi kuramları gibi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İçeriği, İşleyiş Yöntemi, Kaynaklar Ve Değerlendirme İle İlgili Bilgilendirme Araştırma, okuma, kaynak tarama.
2 Toplumsal Cinsiyet Nedir Araştırma, okuma, kaynak tarama.
3 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerine Farklı Yaklaşımlar: Liberal Yaklaşım, Marksist Yaklaşım Ve Post Modernist Yaklaşım Araştırma, okuma, kaynak tarama.
4 Feminist Yaklaşımlar: Eşitlikçi Feminizm Araştırma, okuma, kaynak tarama.
5 Sosyalist Feminizm Araştırma, okuma, kaynak tarama.
6 Radikal Feminizm Araştırma, okuma, kaynak tarama.
7 Dünyada Ve Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin Görünümü: Üretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Araştırma, okuma, kaynak tarama.
8 Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Araştırma, okuma, kaynak tarama.
9 Arasınav
10 Ailede Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Araştırma, okuma, kaynak tarama.
11 Siyasette Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Araştırma, okuma, kaynak tarama.
12 Dünyada Ve Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları: Çalışma Yaşamındaki Eşitlik Politikaları Araştırma, okuma, kaynak tarama.
13 Siyasette,Eğitimde Ve Ailede Eşitlik Politikaları Araştırma, okuma, kaynak tarama.
14 Yarıyıl Sonu Sınavı
15
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar