DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toplumsal Cinsiyet * RPD   252 4 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı aile ve evlilik danışması ile ilgili teorik bilgileri ve yaklaşım ve yöntemleri öğrenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır; aile ve evlilik, aile tipleri, sağlıklı ve sağlıklı olamayan aile, aile yaşam döngüsü, aile danışması ve PDR, aile terapisi kuramları gibi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İçeriği, İşleyiş Yöntemi, Kaynaklar Ve Değerlendirme İle İlgili Bilgilendirme Araştırma, okuma, kaynak tarama.
2 Toplumsal Cinsiyet Nedir Araştırma, okuma, kaynak tarama.
3 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerine Farklı Yaklaşımlar: Liberal Yaklaşım, Marksist Yaklaşım Ve Post Modernist Yaklaşım Araştırma, okuma, kaynak tarama.
4 Feminist Yaklaşımlar: Eşitlikçi Feminizm Araştırma, okuma, kaynak tarama.
5 Sosyalist Feminizm Araştırma, okuma, kaynak tarama.
6 Radikal Feminizm Araştırma, okuma, kaynak tarama.
7 Dünyada Ve Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerinin Görünümü: Üretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Araştırma, okuma, kaynak tarama.
8 Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Araştırma, okuma, kaynak tarama.
9 Arasınav
10 Ailede Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Araştırma, okuma, kaynak tarama.
11 Siyasette Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Araştırma, okuma, kaynak tarama.
12 Dünyada Ve Türkiyede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikaları: Çalışma Yaşamındaki Eşitlik Politikaları Araştırma, okuma, kaynak tarama.
13 Siyasette,Eğitimde Ve Ailede Eşitlik Politikaları Araştırma, okuma, kaynak tarama.
14 Yarıyıl Sonu Sınavı
15
16-17

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar