DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Rehberlik * RPD   332 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIRDÖK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Okul ve işgücü piyasasında mesleki rehberlik ve kariyer psikolojik danışmanlığına yönelik ölçme araçların uygulama ve değerlendirme, bireysel ve grup mesleki danışma becerilerini kazanmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Kariyer danışmanlığında beceri ve teknikler, İşgücü piyasasında kariyer danışmanlığı, İlköğretim ve ortaöğretimde kariyer danışmanlığı, Kariyer danışmanlığında bireyi tanıma teknikleri,Meslek gelişimi ve karar verme uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 kariyer danışmanlığı becerileri Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
2 kariyer danışmanlığı becerileri Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
3 kariyer danışmanlığı teknikleri Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
4 kariyer danışmanlığı teknikleri Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
5 ilköğretimde kariyer danışmanlığı Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
6 ortaöğretimde kariyer danışmanlığı Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
7 iş gücü piyasasında kariyer psikolojik danışmanlığı Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
8 Ara Sınav Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
9 kariyer psikolojik danışmanlığında bireyi tanıma teknikleri Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
10 kariyer psikolojik danışmanlığında bireyi tanıma teknikleri Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
11 mesleki gelişim ve karar verme uygulamaları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
12 mesleki gelişim ve karar verme uygulamaları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
13 mesleki gelişim ve karar verme uygulamaları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
14 mesleki gelişim ve karar verme uygulamaları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
15 mesleki gelişim ve karar verme uygulamaları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar