DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojik Danışma Kuramları II * RPD   336 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatoş BULUT ATEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı, öğrencilere, psikolojik danışma sürecini açıklayan farklı görüşler ve farklı terapi çeşitlerinin genel özellikleri, türleri ve amaçları hakkında gerekli bilgilerin verilmesidir.
Dersin İçeriği
Gestalt terapi, Bilişsel terapi, Davranışçı terapi, Çözüm odaklı terapi kavram ve süreçlerini açıklama

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojik Danışmanın Tarihçesi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
2 Psikanalitik Kuram Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
3 Psikanalitik Kuram Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
4 Psikanalitik Kuram Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
5 Psikanalitik Kuram Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
6 Bireysel Psikoloji Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
7 Bireysel Psikoloji Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
8 VİZE Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
9 Analitik Psikoloji Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
10 Analitik Psikoloji Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
11 Orgon Terapi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
12 Orgon Terapi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
13 Varoluşçu Terapi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
14 Varoluşçu Terapi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
15 Logo Terapi Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar
16-17 FİNAL Kaynakçada belirtilen konuyla ilgili kitaplar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar