DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulama II * RPD   432 8 3 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Meral ATICI
Dersi Verenler
Prof. Dr.MERAL ATICI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK1. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK1. Öğretim Grup:E
Prof. Dr.MERAL ATICI2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER2. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM2. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK2. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK2. Öğretim Grup:E
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, grup rehberliği etkinliklerini planlama ve uygulama konusunda bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
İletişim, kendini tanıma, duygular, benlik algısı, benlik saygısı, kişiler arası ilişkiler gibi kişisel-sosyal alanla ilgili etkinlikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme yöntemi Derste yapılacak uygulamaların ve kaynakların gözden geçirilmesi
2 Uygulama grubundaki öğrencilerle tanışma, psikolojik ölçme aracını uygulama ve grup kurallarını belirleme Uygulama grubundaki öğrencilerle tanışma, psikolojik ölçme aracını uygulama ve grup kurallarını belirleme için hazırlık yapılması
3 Grup rehberliği planı, programdaki ilk etkinlik Grup rehberliği planı ve ilk etkinlik için hazırlık yapılması
4 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki ikinci etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve ikinci etkinlik için hazırlık yapılması
5 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki üçüncü etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve üçüncü etkinlik için hazırlık yapılması
6 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki dördüncü etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve dördüncü etkinlik için hazırlık yapılması
7 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki beşinci etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve beşinci etkinlik için hazırlık yapılması
8 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; sınıf rehberliği, konsültasyon, bireysel psikolojik danışma Sınıf rehberliği uygulaması, konsültasyon ve bireysel psikolojik danışma için hazırlık yapılması
9 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki altıncı etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki altıncı etkinlik için hazırlık yapılması
10 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki yedinci etkinlik; sınıf rehberliği Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki yedinci etkinlik için hazırlık yapılması
11 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; programdaki sekizinci etkinlik Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki altıncı etkinlik için hazırlık yapılması
12 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; değerlendirme etkinliği Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki dokuzuncu etkinlik için hazırlık yapılması
13 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; sınıf rehberliği ve konsültasyon Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki etkinlik için hazırlık yapılması
14 Bir önceki etkinliğin değerlendirilmesi; sınıf rehberliği ve konsültasyon Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki etkinlik için hazırlık yapılması
15 Sınıf rehberliği; konsültasyon; psikolojik ölçme aracı uygulama ve değerlendirme; bireysel psikolojik danışma Bir önceki etkinliği değerlendirme ve programdaki etkinlik için hazırlık yapılması
16-17 Dönem boyunca yapılan tüm çalışmaların değerlendirilmesi, öneriler Dönem boyunca yapılan tüm çalışmaların değerlendirilmesi için hazırlık yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar