DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygulama I * RPD   431 7 3 4 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Meral ATICI
Dersi Verenler
Prof. Dr.MERAL ATICI1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER1. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM1. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK1. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK1. Öğretim Grup:E
Prof. Dr.MERAL ATICI2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FULYA CENKSEVEN ÖNDER2. Öğretim Grup:B
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM2. Öğretim Grup:C
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK2. Öğretim Grup:D
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK2. Öğretim Grup:E
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, grup rehberliği etkinliklerini planlama ve uygulama konusunda bilgi ve beceri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
İletişim, kendini tanıma, duygular, benlik algısı, benlik saygısı, kişiler arası ilişkiler gibi kişisel-sosyal alanla ilgili etkinlikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi Derste yapılacak uygulamaların ve kaynakların gözden geçirilmesi
2 Uygulama grubundaki öğrencilerle tanışma, rehberlik ihtiyaçlarını ve grup kurallarını belirleme Öğrencilerle tanışma, rehberlik ihtiyaçlarını ve grup kurallarını belirleme için hazırlık yapılması
3 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; iletişim engelleri İletişim engelleri etkinliği için hazırlık yapılması
4 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme iletişimde ben dili sen dili İletişimde ben dili sen dili etkinliği için hazırlık yapılması
5 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; benlik algısı; bireyi tanıma teknikleri Benlik algısı etkinliği ve bireyi tanıma tekniği uygulaması için hazırlık yapılması
6 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; verimli ders çalışma; sınıf rehberliği Verimli ders çalışma etkinliği ve sınıf rehberliği uygulaması için hazırlık yapılması
7 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; zamanı etkin kullanma Zamanı etkin kullanma etkinliği için hazırlık yapılması
8 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; sınıf rehberliği; bireyi tanıma teknikleri Bireyi tanıma teknikleri ve sınıf rehberliği uygulaması için hazırlık yapılması
9 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; duygular Duygular etkinliği uygulaması için hazırlık yapılması
10 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; duygular (öfkeyle baş etme); sınıf rehberliği Öfkeyle baş etme etkinliği ve sınıf rehberliği uygulaması için hazırlık yapılması
11 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; üst eğitim kurumları ve geleceğe yönelik plan yapma Üst eğitim kurumları ve geleceğe yönelik plan yapma etkinliği için hazırlık yapılması
12 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; ilgi, yetenekler ve mesleklerle ilişkisi; bireyi tanıma teknikleri İlgi, yetenekler ve mesleklerle ilişkisi etkinliği ve bireyi tanıma tekniği uygulaması için hazırlık yapılması
13 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; meslekler Meslekleri tanımayla ilgili etkinlik için hazırlık yapılması
14 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; benlik saygısı; değerlendirme anketi Benlik saygısı etkinliği ve değerlendirme anketi için hazırlık yapılması
15 Bir önceki etkinlikle ilgili değerlendirme; değerlendirme etkinliğinin planlanması Değerlendirme etkinliği için hazırlık yapılması
16-17 Dönem boyunca yapılan çalışmaları değerlendirme Dönem boyunca yapılan tüm çalışmaların sunumu ve değerlendirilmesi için hazırlık yapılması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar