DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojiye Giriş RPD   105 1 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metehan ÇELİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı, psikolojide temel kavramlar, psikolojik araştırma, temel teori ve uygulamalar konusunda genel bir anlayış kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır; psikoloji yaklaşımları, davranış ve davranışın biyolojik temelleri, öğrenme kuramları, bellek süreçleri, dil gelişimi, bilinç süreçleri gibi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bir bilim olarak psikolojiyi tanımlama
2) psikoloji yaklaşımlarını ayırt etme
3) davranışın biyolojik temellerini belirtme
4) öğrenme kuramlarını açıklama
5) dilin gelişimi ve düşünce ile ilişkisini açıklama
6) bilinç tür ve durumlarını belirtme.
7) Güdülenmenin tanımın yapabilme
8) Günlük yaşamda güdü ve heyecanı anlama
9) Gelişme ve günlük yaşam
10) Kişilik ve kişilik kuramlarını anlama
11) Normal dışı davranışları ankama
12) Sosyal psikolojiyi açıklama
13) Psikoterapi yöntemlerini bilme
14) Belleği tanımlama
15) Duyum ve algılamayı öğrenme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojinin dogası Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
2 Psikoloji yaklaşımları Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
3 Psikolojinin alt dalları Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
4 Psikolojinin yöntemleri Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
5 Organizma ve çevre Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
6 Duyum ve algı Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
7 Vize Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
9 Öğrenme Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
10 Öğrenmeyi etkileyen faktörler Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
11 Heyecan Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
12 Bellek-Unutma-Hatırlama Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
13 Yaşam boyu gelişim Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
14 Sosyal ve duygusal gelişim Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
15 Gelişme ve günlük yaşam Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
İnsan ve Davranışı; Doğan Cüceloğlu, -Psikolojiye Giriş I ve II; Rita l. Atkinson, Richard R. Atkinson, Ernest R. Hilgard, Psikolojiyi Anlamak; Charles G. Morris, Psikolojiye Giriş; Rod Plotnik