DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Rehberlik ve Psikolojik Danışma RPD   108 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Sabahattin ÇAM
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiSABAHATTİN ÇAM2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Psikolojik danışma ve rehberlik alanını tanıtma ve lisans programını hakkında bilgi verme
Dersin İçeriği
Psikolojik danışma ve Rehberlikte Temel Kavramlar, rehberliğin anlamı, rehberliğin amacı, rehberlik ilkeleri, rehberlik ve eğitim, rehberlik ve diğer alanlar, rehberlik ve psikolojik danışmanın gelişimi, Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet türleri, eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik, psikolojik danışma, Psikolojik danışma ve rehberlik teknikleri; Psikolojik danışma ve rehberlikte örgüt ve personel; Psikolojik danışma ve rehberliğin sorunları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikolojik danışma ve Rehberlikte Temel Kavramlar
2) Rehberliğin anlamı, rehberliğin amacı, rehberlik ilkeleri
3) Rehberlik ve eğitim, rehberlik ve diğer alanlar
4) Rehberlik ve psikolojik danışmanın gelişimi
5) Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri
6) Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet türleri, eğitsel rehberlik, mesleki rehberlik, psikolojik danışma
7) Psikolojik danışma ve rehberlik teknikleri
8) Psikolojik danışma ve rehberlikte örgüt ve personel
9) Psikolojik danışma ve rehberliğin sorunları
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojik danışma tanımı ve sınıflandırılması Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
2 Psikolojik danışma ve eğitim farkı Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
3 Psikolojik danışma ilkeleri Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
4 Psikolojik danışma servisleri Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
5 Bilgi toplama servisi Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
6 Eğitsel bilgi verme Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
7 Mesleki bilgi verme Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
8 Kişisel sosyal bilgi verme Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
9 Bilgi toplama servisi Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
10 Psikolojik ölçme yöntemleri Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
11 Bireyi tanıma teknikleri Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
12 Psikolojik danışma servisi Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
13 Konsültasyon servisi Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
14 Çevre ve veli ilişkiler servisi Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
15 Koruma ve önleme stratejileri Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım
16-17 Etik ve yasal düzenlemeler Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma. Özgüven, Rehberlik Cana G; Yeşilyaprak, B. Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
 1. Çağdaş eğitimde Psikolojik danışma ve rehberlik. Ethem Özgüven. 2. Rehberlik. Gürhan can 3. Psikolojik danışma ve rehberlik. Binnur yeşilyaprak. 4. Psikolojik danışma ve rehberlik .Muharrem Kepçeoğlu