DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Felsefeye Giriş RPD   111 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa GÜNAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.MUSTAFA GÜNAY1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.MUSTAFA GÜNAY2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Felsefenin alt dallarına yönelik (bilgi felsefesi, ontology, mantık, ve estetik) açıklık kazandırarak felsefenin neliğini, sınırlarını ve kapsamını belirlenmeye çalışılacaktır.
Dersin İçeriği
Felsefenin ne olduğu, bilgi türleri, bilgi problemleri, varlık problemleri, sanat, ahlak ve siyaset problemlerinin felsefe açısından incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Felsefe bilgisini diğer bilgilerden ayırt eder.
2) Felsefi düşünüşü kazanır
3) Felsefenin konu ve problemlerini tanır .


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Felsefe Nedir? Sorusu üzerinde durma Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
Soru-Cevap
2 Felsefi bilgi ve diğer bilgi türlerini açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
Soru-Cevap
3 Bilgi problemini ele alma Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
Soru-Cevap
4 Bilginin imkanı konusunu açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
Soru-Cevap
5 Bilgi nasıl elde edildiği, doğruluğu ve sınırları problemini açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
Soru-Cevap
6 Bilim kavramını felsefeyle açıklama ve sorgulama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
Soru-Cevap
7 Genel tekrar Konularıngözden geçirilmesi Tartışma
8 Ara sınav Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
9 Bilim kuramlarını açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
Soru-Cevap
10 Varlık sorusunu ve kavramlarını açıklma Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
Soru-Cevap
11 Varlık problemini filozoflara gönderme yaparak açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
Soru-Cevap
12 Sanata felsefece bakma ve açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
Soru-Cevap
13 Ahlak konusunu ele alma ve açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
Soru-Cevap
14 Siyaset felsefesini açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
Soru-Cevap
15 Günümüz problemlerine felsefece bakma ve açıklama Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak Anlatım
Tartışma
Soru-Cevap
16-17 Final Sınava hazırlanma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Metinlerle Felsefeye Giriş, Mustafa Günay, Karahan Yayınları, 2013. Felsefeye Giriş, İsmail Tunalı, Altın Kitaplar. Felsefe-Özne-Söylem, Betül Çotuksöken (2013), Notos Kitap Uygur, Nermi (1995) Felsefenin Çağrısı, İstanbul:YKY Felsefeye Giriş, A. Kadir Çüçen(2012), Sentez yayınları Mengüşoğlu, Takiyettin, (1992), Felsefeye Giriş, İstanbul: Remzi Kitabevi Günümüz Felsefe Disiplinleri, Der-çev. Doğan Özlem, İnkılap Kitabevi.