DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojiye Giriş Iı RPD   112 2 3 3 5

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metehan ÇELİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı, psikolojide temel kavramlar, psikolojik araştırma, temel teori ve uygulamalar konusunda genel bir anlayış kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır; kişilik, kişilik teorileri, normal dışı davranışlar, normal dışı davranış ve psikolojik yaklaşımlar, normal dışı davranışlar ve teşhis, kötü alışkanlıklar, kişilik bozuklukları, psikoterapi yöntemleri, sosyal psikoloji vb.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kişiliği tanıma
2) kişilik teorilerini tanıma
3) normal dışı davranışları öğrenme
4) normal dışı davranış ve psikolojik yaklaşımları belirleme
5) normal dışı davranışlar ve teşhisini öğrenme
6) kötü alışkanlıkları gösterme
7) kişilik bozukluklarını tanıma
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kişiliği tanıma Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
2 Kişilik teorilerini tanıma Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
3 Normal dışı davranış Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
4 Normal dışı davranış ve psikolojik yaklaşımlar Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
5 Normal dışı davranışlar ve teşhis Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
6 Kötü alışkanlıklar Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
7 Vize Sınava çalışma Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
9 Psikoterapi yöntemleri Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
10 Sosyal psikoloji Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
11 Kişilerarası bir süreç olarak çekicilik Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
12 Grupların etkileri Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
13 Hoşlanma ve sevme Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
14 Önyargılar Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
15 Yardım etme davranışı Araştırma, okuma, kaynak tarama. Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
İnsan ve Davranışı; Doğan Cüceloğlu, -Psikolojiye Giriş I ve II; Rita l. Atkinson, Richard R. Atkinson, Ernest R. Hilgard, Psikolojiyi Anlamak; Charles G. Morris, Psikolojiye Giriş; Rod Plotnik