DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İstatistik I RPD   119 1 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Kamuran TARIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.KAMURAN TARIM1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.KAMURAN TARIM1. Öğretim Grup:B
Prof. Dr.KAMURAN TARIM2. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.KAMURAN TARIM2. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu kursun temel amacı eğitimde uygulanan temel istatistik kavramlarını kazandırmak ve sosyal bilimlerde kullanılan parametrik ve parametrik olmayan tekniklerin uygulamalarını yürütebilmektir.
Dersin İçeriği
Temel istatistik kavramları, betimleyici istatistikler, korelasyon, SPSS paket programı yardımıyla veri girişi ve komutlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel İstatistik kavramları açıklar
2) Merkezi eğilim ölçülerini açıklar
3) Dağilma ölçülerini açıklar
4) Korelesyon tekniklerini açıklar
5) SPSS ile veri girişi yapar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, dersin içeriğinin tanıtılması ve beklentiler ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
2 Verilerin düzenlenmesi -Özgün frekans tablosunun oluşturulması -Araştırmalarda kullanılan frekans yüzde tablolarını incelenmesi ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
3 Merkezi eğilim ölçüleri -Dal yaprak grafikleri, tepe değer, ortanca, aritmetik ortalama, ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
4 Merkezi eğilim ölçüleri -Dal yaprak grafikleri, tepe değer, ortanca, aritmetik ortalama, ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
5 Dağılma ölçüleri -Standart sapma -Varyans ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
6 Korelasyon ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
7 Korelasyon teknikleri ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 SPSS paket programı tanıtılması -Değişken tanımlama ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
10 SPSS komutların tanıtılması ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
11 SPSS komutların tanıtılması ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
12 SPSS ile verilerin düzenlenmesi -Özgün frekans tablosunun oluşturulması -Araştırmalarda kullanılan frekans yüzde tablolarını incelenmesi ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
13 SPSS ile Merkezi eğilim ölçüleri, tepe değer, ortanca, aritmetik ortalama hesaplama ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
14 SPSS ile dağılım ölçülerini hesaplama ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
15 SPSS ile korelasyon katsayılarını hesaplama ilgili kaynaklar Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Büyüköztürk, Ş, (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Publications Diğer Kaynaklar