DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İnsan Biyolojisi RPD   122 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fatih MATYAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATİH MATYAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FATİH MATYAR2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Insan ve insan davranışlarının biyolojik temellerinin Biyopsikolojik yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Bu ders insan ve insan davranışlarının biyolojik temellerinin Biyopsikolojik yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi içerir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Insan ve insan davranışlarının biyolojik temellerinin
2) Biyopsikolojik yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek.
3) insan hormonları ve beyin kısımlarını öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hücre ve hücrenin yapısı İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
2 Nükleik asitler İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
3 Hayvansal dokulara giriş. Epitel dokusu İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
4 Bağ dokusu, kıkırdak dokusu İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
5 Kemik dokusu, kan dokusu İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
6 Kas dokusu, sinir dokusu İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
7 İnsan vücudu ve organ sitemleri İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlanma Yazılı Sınav
9 Hareket sistemi, hormonal sistem İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
10 Dolaşım sistemi, solunum sistemi İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
11 Sindirim sistemi, Boşaltım sistemi İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
12 Üreme sistemi, Sinir sistemi İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
13 İnsan beyni İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
14 Zeka ve zeka üzerine etkiler İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
15 İnsan davranışında kalıtımın etkisi İlgili konunun okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları İlgili konunun okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Campbell Biyoloji, 21007