DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Psikoloji I * RPD   203 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. İsmail SANBERK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı (a) sosyal psikolojinin, sosyal etki ve etkileşim ile ilgili açıklamalarının ne olduğuna dair bir anlayış geliştirmek ve (b) sosyal etki ve etkileşimin konularının araştırılmasında ne gibi yöntemlere başvurulduğuna ilişkin bir bakış açısı kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders sosyal psikolojiye giriş niteliği taşımaktadır. Bu ders kapsamında, insanların nasıl sosyal etkide bulundukları ve insanlar arasındaki etkileşimin bilimsel olarak ne şekilde incelendiği ile ilgili bilgiler aktarılmaktadır. Bireylerin düşünce ve duygularının, başkaları ile nasıl ilişkili olduğu açıklanamaya çalışılacaktır. Bu ders kapsamında şu konulara yer verilecektir: sosyal psikolojide araştırma, sosyal etki ve konformite, bireyin davranışlarının grup tarafından nasıl etkilendiği, ikna, tutumlar, sosyal biliş ve kişilerarası iletişim vb.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sosyal psikoloji nedir. Tarihsel gelişimi ve bir çalışma alanı olarak belirmesi Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul. (S.21-37). Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji (Çev: A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (S.9-37)
2 Sosyal psikolojinin gelişimi (Geçmişten günümüze) Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanabul. (S.21-37). Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji (Çev: A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (S.9-37)
3 Sosyal psikoloji araştırmalarında yöntem ve örnekler Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul. (S.41-68).
4 Sosyal etki ve uyma (konformite) Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul. (S.71-106). Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji (Çev: A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (S.211-237).
5 Sosyal etki ve uyma (itaat) Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanabul. (S.71-106). Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji (Çev: A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (S.211-237).
6 Tutumlar - tutumların oluşması Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul. (S.109-152). Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji (Çev: A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (S.139-176).
7 Bilişsel çelişki kuramı Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul. (S.109-152). Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007).Sosyal Psikoloji (Çev: A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (S.139-176).
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma
9 Kalıplaşmış tutumlar (önyargılar) Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji (Çev: A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara. (S.177-210).
10 İletişim, propaganda: Tutum değiştirme süreci Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul. (S.191-234).
11 İletişim, propaganda: Tutum değiştirme süreci Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul. (S.191-234).
12 Yüklemleme (atıf) kuramları Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanabul. (S.247-277).
13 Yüklemleme (atıf) kuramları Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanabul. (S.247-277).
14 Grup yapısı Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul.Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Social Psychology (Translated by A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara.(P.302-341). Hogg, M.A. ve Vaughan,
15 Grup dinamiği Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar. Sosyal Psikolojiye Giriş. Evrim Yayınevi, İstanbul.Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Social Psychology (Translated by A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara.(P.302-341). Hogg, M.A. ve Vaughan,
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
 Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Human and Humans Today. Introduction to Social Psychology. Evrim Yayınevi, İstanbul.  Taylor,S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Social Psychology (Translated by A.Dönmez). İmge Kitabevi, Ankara.