DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sosyal Psikoloji * RPD   212 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. İsmail SANBERK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin temel amacı Sosyal Psikolojiye Giriş I dersinin devamı niteliğinde diğer insanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişiler arası ilişkileri incelemek, günlük yaşama bunların yansımalarını yakalayıp kendini ve başkalarını daha iyi anlamaktır.
Dersin İçeriği
Kişilerarası çekim, saldırganlık, toplum yanlısı davranışlar ve benzeri konulardır. Bununla birlikte sosyal psikolojik açıklamalarla günlük yaşam arasında bir bağın kurulması bu dersin kapsamında ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kişilerarası Sevgi ve Çekicilik
2 Saldırganlık Hogg, M.A. ve Vaughan, G.M. (2007). Sosyal Psikoloji. Çev: İ.Yıldız ve A.Gelmez. Ütopya Yayınevi, Ankara. (S.483-523).
3 Toplum Yanlısı Davranışlar (Özgeci Davranış) Hogg, M.A. ve Vaughan, G.M. (2007). Sosyal Psikoloji. Çev: İ.Yıldız ve A.Gelmez. Ütopya Yayınevi, Ankara. (S.577-613). Taylor, S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji. Çev: A.Dönmez. İmge Kitabevi, Ankara. (S.378-408).
4 Kültür ve Benlik Hogg, M.A. ve Vaughan, G.M. (2007). Sosyal Psikoloji. Çev: İ.Yıldız ve A.Gelmez. Ütopya Yayınevi, Ankara. (S.651-682). Taylor, S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji. Çev: A.Dönmez. İmge Kitabevi, Ankara. (S.104-138).
5 Toplumsal Cinsiyet Taylor, S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji. Çev: A.Dönmez. İmge Kitabevi, Ankara. (S.342-377).
6 Liderlik ve Karar Alma Hogg, M.A. ve Vaughan, G.M. (2007). Sosyal Psikoloji. Çev: İ.Yıldız ve A.Gelmez. Ütopya Yayınevi, Ankara. (S.345-378).
7 Vize Sınav hazırlığı
8 Ara Sınav Bilgin, N. (1988). Sosyal Psikoloji. İzmir Kitaplığı, İzmir. (S.75-108).
9 Kişilerarası Etki ve Sosyal Güç Bilgin, N. (1988). Sosyal Psikoloji. İzmir Kitaplığı, İzmir. (S.75-108).
10 Yalnızlık ve Yabancılaşma Bilgin, N. (1988). Sosyal Psikoloji. İzmir Kitaplığı, İzmir. (S.75-150).
11 Kültürel Psikoloji Kağıtçıbaşı, Ç. (1998). Kültürel Psikoloji. Kültür Bağlamında İnsan ve Aile. YKY, İstanbul.
12 Kültürel Psikoloji Kağıtçıbaşı, Ç. (1998). Kültürel Psikoloji. Kültür Bağlamında İnsan ve Aile. YKY, İstanbul.
13 Sosyal Psikoloji ve Sağlık Taylor, S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji. Çev: A.Dönmez. İmge Kitabevi, Ankara. (S.454-479).
14 Sosyal Psikoloji ve Siyaset Taylor, S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji. Çev: A.Dönmez. İmge Kitabevi, Ankara. (S.480-509).
15 Sosyal Psikoloji ve Yasa .Taylor, S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2007). Sosyal Psikoloji. Çev: A.Dönmez. İmge Kitabevi, Ankara. (S.510-543).
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Hogg, M.A. ve Vaughan, G.M. (2007). Sosyal Psikoloji. (çev: Yıldız, İ. ve Gelmez, A.). Ütopya Yayınevi, Ankara.  Şerif, M. ve Şerif, C. W.(1996). Sosyal Psikolojiye Giriş I-II, M. Atakay ve A. Yavuz (çev.), İstanbul: Sosyal Yayınlar.  Arkonaç, S.A. (1999). Sosyal Psikoloji, İstanbul: Alfa.  Kağıtçıbaşı, Ç. (1998). Kültürel Psikoloji. Kültür Bağlamında İnsan ve Aile. YKY, İstanbul.  Kağıtçıbaşı, Ç. (2002). Yeni İnsan ve insanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi.  Taylor, S. E., Peplau, L.A.; Sears, D.O. (2007).Sosyal Psikoloji. Ali Dönmez (çev.), Ank: İmge Kitabevi.  Freedman, J.L., Sears, D.O., Carlsmith, J.M.(1993). Sosyal Psikoloji, A. Dönmez (çev.), Ankara: İmge Yayınevi.  Bilgin, N.(1998). Sosyal Psikolojiye Giriş, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiya Fakültesi Yayınları No: 48.  Hortaçsu, N. (1991) İnsan İlişkileri. Ankara: İmge Kitabevi.