DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişilik Kuramları I * RPD   223 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatoş BULUT ATEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, psikoloji biliminde temel kabul edilen kişilik kuramları ile ilgili gerekli bilgileri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Kişilik nedir? Kuram Nedir? Sigmund Freud: Psikanaliz Carl Gustav Jung: Analitik Psikoloji Erich Fromm: Özgürlükten Kaçış Karen Horney: Nevrozlar ve İnsan Gelişmi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kişilik nedir? Kuram Nedir? İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
2 Sigmund Freud: Psikanaliz İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
3 Sigmund Freud: Psikanaliz İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
4 Sigmund Freud: Psikanaliz İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
5 Alfred Adler: Bireysel Psikoloji İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
6 Alfred Adler: Bireysel Psikoloji İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
7 Carl Gustav Jung: Analitik Psikoloji İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
8 Arasınav
9 Carl Gustav Jung: Analitik Psikoloji İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
10 Erich Fromm: Özgürlükten Kaçış İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
11 Erich Fromm: Özgürlükten Kaçış İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
12 Erich Fromm: Özgürlükten Kaçış İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
13 Karen Horney: Nevrozlar ve İnsan Gelişmi İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
14 Karen Horney: Nevrozlar ve İnsan Gelişmi İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
15 Karen Horney: Nevrozlar ve İnsan Gelişmi İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi