DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişilik Kuramları Iı * RPD   224 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, psikoloji biliminde temel kabul edilen kişilik kuramları ile ilgili gerekli bilgileri kazadırmaktır.
Dersin İçeriği
Erik H. Erikson: İnsanın Sekiz Çağı Hary Stack Sullivan: Kişiler Arası İlişkiler Kuramı Rollo May: Varoluşçu Psikoloji Carl R. Rogers: Birey Merkezli Yaklaşım Abraham H. Maslow: Kendini Gerçekleştirme Kuramı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Erik H. Erikson: İnsanın Sekiz Çağı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
2 Erik H. Erikson: İnsanın Sekiz Çağı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
3 Erik H. Erikson: İnsanın Sekiz Çağı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
4 Hary Stack Sullivan: Kişiler Arası İlişkiler Kuramı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
5 Hary Stack Sullivan: Kişiler Arası İlişkiler Kuramı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
6 Hary Stack Sullivan: Kişiler Arası İlişkiler Kuramı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
7 Rollo May: Varoluşçu Psikoloji İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
8 arasınav
9 Rollo May: Varoluşçu Psikoloji İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
10 Carl R. Rogers: Birey Merkezli Yaklaşım İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
11 Carl R. Rogers: Birey Merkezli Yaklaşım İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
12 Carl R. Rogers: Birey Merkezli Yaklaşım İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
13 Abraham H. Maslow: Kendini Gerçekleştirme Kuramı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
14 Abraham H. Maslow: Kendini Gerçekleştirme Kuramı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
15 Abraham H. Maslow: Kendini Gerçekleştirme Kuramı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2012) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi