DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişilik Kuramları Iı * RPD   224 4 3 3 4

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatoş BULUT ATEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFATOŞ BULUT ATEŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, psikoloji biliminde temel kabul edilen kişilik kuramları ile ilgili gerekli bilgileri kazadırmaktır.
Dersin İçeriği
Erik H. Erikson: İnsanın Sekiz Çağı Hary Stack Sullivan: Kişiler Arası İlişkiler Kuramı Rollo May: Varoluşçu Psikoloji Carl R. Rogers: Birey Merkezli Yaklaşım Abraham H. Maslow: Kendini Gerçekleştirme Kuramı

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Erik H. Erikson: İnsanın Sekiz Çağı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
2 Erik H. Erikson: İnsanın Sekiz Çağı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
3 Erik H. Erikson: İnsanın Sekiz Çağı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
4 Hary Stack Sullivan: Kişiler Arası İlişkiler Kuramı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
5 Hary Stack Sullivan: Kişiler Arası İlişkiler Kuramı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
6 Hary Stack Sullivan: Kişiler Arası İlişkiler Kuramı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
7 Rollo May: Varoluşçu Psikoloji İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
8 arasınav
9 Rollo May: Varoluşçu Psikoloji İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
10 Carl R. Rogers: Birey Merkezli Yaklaşım İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
11 Carl R. Rogers: Birey Merkezli Yaklaşım İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
12 Carl R. Rogers: Birey Merkezli Yaklaşım İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
13 Abraham H. Maslow: Kendini Gerçekleştirme Kuramı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
14 Abraham H. Maslow: Kendini Gerçekleştirme Kuramı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
15 Abraham H. Maslow: Kendini Gerçekleştirme Kuramı İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2009) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
İnanç, B. Y., Yerlikaya, E. (2012) Kişilik Kuramları, Ankara: Pegem Akademi