DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gelişim Psikolojisi I * RPD   225 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metehan ÇELİK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMETEHAN ÇELİK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin genel amacı gelişim psikolojisi ile ilgili mesleki kavramları ve teorileri ve gelişim alanları, dönem ve görevleri konusunda genel bir anlayış kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği şu konulardan oluşmaktadır; Gelişim ve gelişim ile ilgili kavramlar, gelşim görevleri, bedensel ve dil gelişimi, gelişim kuramları, ve zihinsel gelişim vb

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Gelişim ve Gelişim ile ilgili kavramlar Kaynak tarama ve okuma
2 Gelişim dönemleri ve görevleri Kaynak tarama ve okuma
3 Fiziksel gelişim Kaynak tarama ve okuma
4 Devinimsel gelişim Kaynak tarama ve okuma
5 Bilişsel gelişim Kaynak tarama ve okuma
6 J.Piaget ve Bilişsel Gelişim Kaynak tarama ve okuma
7 Arasınav Sınava çalışma
8 Ara Sınav Kaynak tarama ve okuma
9 L.Vygotsky ve Bilişsel Gelişim Kaynak tarama ve okuma
10 Kişilik Gelişimi ve S.Freud Kaynak tarama ve okuma
11 Kişilik Gelişimi ve E.Erikson Kaynak tarama ve okuma
12 Kimlik Gelişimi ve Marcia Kaynak tarama ve okuma
13 Duygusal Gelişim Kaynak tarama ve okuma
14 Ahlak Gelişimi Kaynak tarama ve okuma
15 Benlik Gelişimi Kaynak tarama ve okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Gelişim psikolojisi çocuk ve ergen gelişimi. Banu Yazgan İnanç, Mehmet Bilgin, Meral Atıcı, Gelişim ve öğrenme Ayten Ulusoy, Gelişim öğrenme ve Öğretim Nuray Senenmoğlu