DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğrenme Psikolojisi * RPD   231 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. İsmail SANBERK
Dersi Verenler
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.Dr.İSMAİL SANBERK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin öğrenilmiş ve öğrenilmemiş davranış arasındaki farkları görmesini sağlamaktır. Öncelikli olarak klasik kuşullama, operant koşullama ve gözlem yoluyla öğrenme gibi öğrenmeyi açıklamaya çalışan farklı öğrenme şekillerine odaklanılacaktır. Bununla birlikte öğrenmenin bilişsel ve biyolojik temellerini incelemek bu dersin amaçlarındandır.
Dersin İçeriği
Öğrenmeyi etkileyen faktörleri, davranışçılık ve öğrenme, sosyal-bilişsel öğrenme, geştalt psikolojisi ve öğrenme, insancıl psikoloji ve öğrenme, bilişsel psikoloji ve öğrenme, nöropsikoloji ve öğrenme, öğrenme kuramının sonuçları, zeka ve öğrenme arasındaki ilişki, öğrenme stratejileri ve stilleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
X
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
X
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
X
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
X
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
X
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
X
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrenme Psikolojisine Giriş ve Temel Kavramlar Senemoğlu, N. (2009).Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Pegem Akademi, Ankara. (S.85-93).
2 Öğrenmeyi etkileyen faktörler Schunk, D.H. (2009). Öğrenme Teorileri. (Çeviri Edt: Şahin, M.). Nobel Yayıncılık, Ankara. (S.1-26)
3 Davranışçılık ve Öğrenme Kuramı Domjan, M. (2004). Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri. (Çev: Çetinkaya, H.) Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara. (S.13-39).
4 Klasik Koşullanma Kuramı (Pavlov) Domjan, M. (2004). Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri. (Çev: Çetinkaya, H.) Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara. (S.41-76). Alıcı, T. (2010). Öğrenmenin Bilimsel Temelleri. Palme Yayıncılık, Ankara. (S.41-94).
5 Klasik Koşullanma Kuramı (Pavlov) Domjan, M. (2004). Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri. (Çev: Çetinkaya, H.) Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara. (S.41-76). Alıcı, T. (2010). Öğrenmenin Bilimsel Temelleri. Palme Yayıncılık, Ankara. (S.41-94).
6 Bitişiklik Kuramları (Watson ve Guthrie) Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Pegem Akademi, Ankara. (S.109-126).
7 Vize sınava hazırlık
8 Ara Sınav Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Pegem Akademi, Ankara. (S.129-143).
9 Amaçlı Davranışçılık (Tolman) Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Pegem Akademi, Ankara. (S.197-212).
10 Edimsel Koşullanma Kuramı (Skinner) Domjan, M. (2004). Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri. (Çev: Çetinkaya, H.) Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara. (S.77-177). Alıcı, T. (2010). Öğrenmenin Bilimsel Temelleri. Palme Yayıncılık, Ankara. (S.95-187). Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, Öğrenm
11 Edimsel Koşullanma Kuramı (Skinner) Domjan, M. (2004). Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri. (Çev: Çetinkaya, H.) Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara. (S.77-177). Alıcı, T. (2010). Öğrenmenin Bilimsel Temelleri. Palme Yayıncılık, Ankara. (S.95-187). Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, Öğrenm
12 Sosyal - Bilişsel Öğrenme (Bandura) Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Pegem Akademi, Ankara. (S.215-233). Schunk, D.H. (2009). Öğrenme Teorileri. (Çeviri Edt: Şahin, M.). Nobel Yayıncılık, Ankara. (S.77-129)
13 Gestalt Psikolojisi ve Öğrenme (Wertheimer, Kofka, Köhler) Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Pegem Akademi, Ankara. (S.239-260).
14 Bilgiyi İşleme Kuramı Schunk, D.H. (2009). Öğrenme Teorileri. (Çeviri Edt: Şahin, M.). Nobel Yayıncılık, Ankara. (S.130-181) Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Pegem Akademi, Ankara. (S.215-233). Schunk, D.H. (2009). Öğrenme Teorileri. (Çeviri Edt: Şahin, M.).
15 Nörobiyolojik Öğrenme Kuramı Jensen E. (2004) Beyin Uyumlu Öğrenme. (Çev. A. Doğanay)Nobel Kitabevi, İstanbul.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Jensen, E. (2006). Beyin Uyumlu Öğrenme. (Çev: Doğanay, A.). Nobel Kitabevi, İstanbul. Senemoğlu, N. (2009). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Pegem Akademi, Ankara. Driscroll, M.P. (2012). Öğretim Süreçleri ve Öğrenme Psikolojisi. (Çev: Tutkun, Ö.F., Okay, S. ve Şahin, E.). Anı Yayıncılık, Ankara. Domjan, M. (2004). Koşullama ve Öğrenmenin Temelleri. (Çev: Çetinkaya, H.). Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara. Schunk, D.H. Öğrenme Teorileri. (Çeviri Editörü: Şahin, M.). Nobel Yayınları, Ankara. Alıcı, T. (2010). Öğrenmenin Bilimsel Temelleri. Palme Yayıncılık, Ankara. Çelen, N.H. Öğrenme Psikolojisi Kuramlar. İmge Kitabevi, Ankara. Arık, İ.A. (1995). Öğrenme Psikolojisine Giriş. Der Yayınları, İstanbul. Howe, M.J.A. (2001). Öğrenme Psikolojisi. (Çev: Kılıç, E.). Alfa Yayınevi, İstanbul.