DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim Psikolojisi RPD   240 4 3 3 5

Ön Koşul Dersleri yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan KIRDÖK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiOĞUZHAN KIRDÖK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı iletişimin temel kavramları, iletişim modelleri, etkili iletişim, etkili kişilerarası iletişimi kolaylaştıran ve zorlaştıran faktörler, etkili dinleme becerileri, empati gibi temel iletişim becerileri, çatışma çözme süreci hakkında bilgi kazandırmak ve etkili iletişim becerilerini geliştirmektedir.
Dersin İçeriği
İletişimin temel kavramları ve iletişim modelleri, kişilerarası iletişimin başlaması ve gelişmesi, kişilerarası iletişimde kuramsal yaklaşım ve modeller, etkili iletişim becerileri, etkili dinleme, empati, kendini açma, sözsüz iletişim, saldırgan, pasif ve atılgan davranışlar, çatışma çözme süreci ve duygusal zeka.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1.İnsan ilişkilerinin yapısını ve önemini kavrar.
2) 2. İletişim ile ilgili temel kavramları açıklar.
3) 3. İletişimin öğelerini ve modellerini tanır.
4) 4. İletişimde kendi rolünü değerlendirir.
5) 5. Etkili iletişim becerilerini geliştirir.
6) 6. Etkili dinleme becerilerini kazanır ve uygular.
7) 7. Problem çözme ve çatışma yönetimi becerilerini kullanır
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
X
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
X
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
X
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
X
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Dersin içeriği, önemi, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi Ders içeriğinin ve kaynaklarının gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 İletişimin temel kavramları ve iletişim modelleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Kişilerarası ilişkilerin başlangıcı ve gelişimi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Kişilerarası ilişkilerde kuramsal yaklaşım ve modeller Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Kişilerarası ilişkilerde kuramsal yaklaşım ve modeller Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 iletişim becerilerine genel bir bakış Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 ara sınav Ara sınava hazırlık
8 Ara Sınav Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
9 Empati Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Kendini açma Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Sözsüz iletişim Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Saldırgan, pasif ve atılgan davranışlar Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Kişilerarası ilişkilerde çatışma ve çatışma çözme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 İletişimde duygusal zeka Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Dersle ilgili genel değerlendirme Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem boyunca ele alınan konuların gözden geçirilmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar