DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikolojide Ölçme Araçları 1 * RPD   301 5 3 3 6

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
Dersi Verenler
Doç. Dr.MEHMET BİLGİN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.MEHMET BİLGİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Psikolojik ölçme araçlarını tanıma uygulama ve değerlendirme becerisi kazanma
Dersin İçeriği
Bu dersteki öğrenme etkinlikleriyle öğrenciler Ölçme ölçek ölçek çeşitleri merkezde yığılım ve dağılım ölçüleri yüzdelik normlar sınıf normları zeka bölümü güvenirlik, geçerlik kavramlarını anımsar ve öğrenirler. Psikolojik testlerin nitelik ve amaçlarını, maksimum performans ve davranış testlerinin, bireysel yetenek testlerinin özel yetenek ve psikomotor testlerinin içeriklerini bilirler Wecshler Çocuklar için Zeka Ölçeği ni testlerini uygular puanlar ve yorumlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanının temel kavram ve ilkelerini açıklar
X
2
Bireyin gelişim özelliklerini ve bu gelişimi etkileyen faktörleri söyler
3
Kişilik kuramları, psikolojik danışma kuramları ve öğrenme kuramlarını açıklar
4
Mesleki gelişim ve meslek seçim sürecini açıklar
5
Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini açıklar
6
Sınıf ve davranış yönetimi yaklaşımlarını açıklar
7
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları felsefe, sosyoloji ve psikoloji penceresinden bakar ve değerlendirir
X
8
Psikolojik danışma ve rehberlik sürecinin nasıl başlatılıp, sürdürüleceğini açıklar
X
9
Farklı gelişim ve özelliklere uygun PDR uygulamalarının neler olduğunu açıklar
10
Normal ve normal dışı özellik gösteren bireyleri ayırt eder
11
Farklı eğitim kademesindeki öğrencilere yönelik PDR uygulamaları yapar
X
12
Psikolojik danışma ve rehberlik programı geliştirir ve bu programı değerlendirir
13
Psikolojik danışmada yardım becerilerini etkili bir şekilde kullanır
X
14
Görevi ve yaşamıyla ilgili kararlarının sorumluluğunu alır
X
15
İçgörü geliştirir, öğrenme ve gelişmeye açık olur
X
16
İnsanlara karşı empatik ve ilgili davranır Kişilerarası ilişkilerde etkili iletişim becerilerini kullanır
17
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
18
Çalıştığı ortamda ve meslektaşlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde davranır
19
Mesleki etik ilkelere uygun davranır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Psikolojik test nedir Psikolojik testler E. Özgüven
2 Psikolojik teslerin oluşturulması Psikolojik testler E. Özgüven
3 Psikolojik teslerin avantaj ve dezavantajları Psikolojik testler E. Özgüven
4 Hacettepe kişilik envanteri Psikolojik testler E. Özgüven
5 anne baba ergen ilişki ölçeği Psikolojik testler E. Özgüven
6 Kendini kabul envanteri Psikolojik testler E. Özgüven
7 Edwards tercih envanteri Psikolojik testler E. Özgüven
8 Ara Sınav Psikolojik testler E. Özgüven
9 Anne baba tutum ölçeği Psikolojik testler E. Özgüven
10 arkadaş ve anne baba bağlılık ölçekleri Psikolojik testler E. Özgüven
11 Sınav kaygısı ölçeği Psikolojik testler E. Özgüven
12 Sosyal yetkinlik beklentisi ölçekleri Psikolojik testler E. Özgüven
13 Kişilerarası ilişkiler ölçeği Psikolojik testler E. Özgüven
14 Kendine saygı envanteri Psikolojik testler E. Özgüven
15 Tematik algı testi Psikolojik testler E. Özgüven
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar